Erkenning en gezag

Steeds meer kinderen worden geboren uit een relatie tussen ongehuwde ouders. In zulke gevallen heeft de moeder na de geboorte als enige het ouderlijk gezag over het kind. Ouders kunnen ervoor kiezen om het gezag over het kind te delen. Ze krijgen dan allebei dezelfde juridische status om de belangen van het kind te behartigen en samen belangrijke beslissingen over het kind te kunnen nemen. Maar hoe regelen ouders gezamenlijk gezag en is dit hetzelfde als erkenning? 

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent met de moeder van het kind. Een vader kan meteen na de geboorte van een kind, maar ook later, met toestemming van de moeder en eventueel het kind, naar Burgerzaken om het kind te erkennen, waardoor het kind zijn achternaam krijgt. Door de erkenning ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen de erkenner en het kind. Als u een kind erkent, wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Maar na de erkenning heeft de vader geen gezag over het kind. De moeder blijft dus ook na de erkenning volledig belast met het ouderlijk gezag. Zij heeft geen toestemming van de vader nodig om belangrijke zaken voor het kind te regelen zoals doktersbezoeken, het regelen van een paspoort of het uitreizen met het kind naar het buitenland.