Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Veiligheid en Justitie

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken. Deze hoofdtaak van het Openbaar Ministerie is te verdelen in drie kleinere:de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. Het Openbaar Ministerie bepaalt óf en voor welke strafbare feiten iemand voor de strafrechter moet verschijnen. 

Politie en Brandweer

Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt het beleid op het terrein van de veiligheid (politie en brandweer). De brandweer is de uitvoeringsinstantie voor de basis brandweerzorg, hulpverlening en rampenbestrijding.


Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN)

De Dienst Justitiële Inrichtingen Caribisch Nederland zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de uitvoering van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.Koninklijke Marechaussee (KMar)

De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de grensbewaking van de luchthavens en de zeegrenzen op de drie eilanden van Caribisch Nederland. De KMar zorgt daarnaast ook voor de politietaken op de luchthavens en ondersteunt op Saba en Sint- Eustatius de politiezorg.


Voogdijraad

De Voogdijraad treedt op als centrale autoriteit voor het behartigen en beschermen van alle kinderrechten die neergelegd zijn in het Kinderrechtenverdrag.

Recht op kosteloze rechtskundige bijstand

Soms heeft u een advocaat nodig. Bijvoorbeeld wanneer u strafrechtelijk wordt vervolgd of voor de rechter moet verschijnen. Als u gaat scheiden heeft u ook een advocaat nodig. Een advocaat kan u ook helpen als u een probleem heeft met uw verhuurder of uw werkgever.
Indien uw jaarinkomen minder dan USD 12.570 is, kunt u een aanvraag indienen voor kosteloze rechtsbijstand. De overheid zal in dat geval toetsen of u in aanmerking komt voor kosteloze rechtskundige bijstand.
Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv