Verantwoording Webrichtlijnen

Rijksdienstcn.com voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

Bijna 100% Webrichtlijnenproof

Rijksdienstcn.com voldoet voor bijna 100% aan de Webrichtlijnen. Het kan voorkomen dat de website op onderdelen niet voldoet. Dat komt door de omvang van de site. Die omvang maakt het beheer tot een intensieve opdracht. Rijksdienstcn.com bestaat uit een grote hoeveelheid pagina’s (url’s). Het beheer is in handen van ruim 10 centrale en decentrale redacteuren. 

Informatie en klachten over toegankelijkheid Rijksdienstcn.com

Ervaart u Rijksdienstcn.com (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten door te mailen naar rcncommunicatie@rijksdienstcn.com.

Rijksdienstcn.com verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid zo snel mogelijk. In specifieke situaties zoekt Rijksdienstcn.com naar een passende oplossing. 

Onderdelen waarop Rijksdienstcn.com niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat Rijksdienstcn.com niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

 • Specificatie
  Pdf-documenten op Rijksdienstcn.com.
 • Oorzaak
  De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor Rijksdienstcn.com. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan Rijksdienstcn.com niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  Rijksdienstcn.com meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.
 • Alternatieven
  Als oplossing voor het probleem hanteert Rijksdienstcn.com een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar Rijksdienstcn.com accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.
 • Maatregelen
  Rijksdienstcn.com stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.
 • Planning
  De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s zijn reeds geldig.

Video

 • Specificatie
  Soms worden video’s voor Rijksdienstcn.com aangeleverd door partijen waar de Rijksoverheid geen overeenkomst mee heeft (incidentele leveranciers). Een klein deel van die video’s voldoet bij plaatsing nog niet aan de Webrichtlijnen. Bijvoorbeeld doordat de ondertiteling later wordt toegevoegd. Alle video’s van vaste leveranciers voldoen direct.
 • Oorzaak
  Deze video’s gaan vaak over nieuwsfeiten en verliezen snel hun actualiteitswaarde. Daarom wil Rijksdienstcn.com publicatie niet uitstellen totdat de video’s wel aan de Webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  Sommige bezoekers van Rijksdienstcn.com kunnen de video niet of niet goed gebruiken.
 • Alternatieven
  Rijksdienstcn.com biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden, maar probeert het probleem binnen enkele dagen op te lossen.
 • Maatregelen
  Rijksdienstcn.com wil dat video’s bij publicatie op de website direct voldoen aan de Webrichtlijnen. Het standaard verwerken en aanleveren van video’s volgens de Webrichtlijnen is onderdeel van de afspraken die de rijksoverheid heeft gemaakt met haar vaste leveranciers. Video’s die worden aangeleverd door andere leveranciers, voldoen uiterlijk de volgende werkdag aan de Webrichtlijnen.
 • Planning
  Rijksdienstcn.com werkt voortdurend aan het voor iedereen toegankelijk maken en houden van video’s. Vaste leveranciers zijn sinds half 2014 verplicht om video’s aan te leveren conform de Webrichtlijnen.

Oude content

 • Specificatie
  Het gaat hier om alle documenten die niet meer actueel zijn, zoals oude nieuwsberichten.
 • Oorzaak
  Oude content moet vanuit een archieffunctie soms beschikbaar blijven op de website. Rijksdienstcn.com past verouderde documenten niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou namelijk onevenredig veel tijd en geld kosten. 
 • Gevolg
  Sommige bezoekers van Rijksdienstcn.com kunnen deze content niet of niet goed gebruiken.
 • Alternatieven
  Rijksdienstcn.com biedt geen alternatieven voor deze onvolkomenheden. Als u content wilt gebruiken die niet toegankelijk is, kunt u contact opnemen met  de Rijksdienst Caribisch Nederland.
 • Maatregelen
  Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken, stelt Rijksdienstcn.com strenge eisen aan nieuwe documenten. Als u content wilt gebruiken die niet toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de Rijksdienst Caribisch Nederland.
 • Planning
  Rijksdienstcn.com is voortdurend bezig met doorontwikkelen en verbeteren van haar toegankelijkheid en de daarmee samenhangende processen.