Controle op Webrichtlijnen

Een goed controlesysteem is onmisbaar om een site te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Hoe bewaakt Rijksdienstcn.com naleving van de Webrichtlijnen?

  • Onafhankelijke deskundigen toetsen een aantal malen per jaar (onderdelen van) deze website op toegankelijkheid en bouwkwaliteit. Komen uit controles knelpunten naar voren? Dan lost Rijksdienstcn.com deze duurzaam op.
  • Rijksdienstcn.com laat de Audit Dienst Rijk (ADR) beoordelen of de processen goed zijn ingericht. ‘Goed’ in de betekenis van: op een manier die naleving van de Webrichtlijnen zo veel mogelijk ondersteunt.
  • Een testprogramma (de ‘Webrichtlijnenmonitor’) test vanaf 2014 elk kwartaal in hoeverre deze website de Webrichtlijnen naleeft. De Webrichtlijnenmonitor wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt en onderhouden.
  • De redactie toetst alle content voor publicatie op toegankelijkheid. Ook voert de redactie projectmatig tussentijdse controles uit op de content.