Ik ben werkneemster en zwanger

U heeft recht op zwangerschapsverlof (vóór de bevalling) en op bevallingsverlof (ná de bevalling). In totaal heeft u recht op 16 weken verlof met volledige doorbetaling (100% van uw salaris). Uw werkgever kan deze loonkosten terugkrijgen via de loondervingsuitkering.

Digitale melding door uw werkgever

Per 1 juli 2021 is het proces van melden van verlof en aanvragen van loonderving gedigitaliseerd. Uw werkgever maakt vier tot twee weken vóór de ingangsdatum van uw verlof een melding in het webportaal van SZW via MijnCN. Uw werkgever heeft voor het maken van deze melding de brief nodig van uw verloskundige waar de verwachte bevallingsdatum op staat. U kunt uw werkgever een kopie van deze brief geven.

Als u deze brief uit privacy overwegingen niet met uw werkgever wilt delen, kunt u de brief direct met ons delen. Dat kan door een scan van de brief te e-mailen aan ld.szw@rijksdienstcn.com.

Ingangsdatum

U mag 6 tot 4 weken vóór uw bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Wat u minder aan zwangerschapsverlof opneemt, mag u optellen bij uw bevallingsverlof.

Als uw baby later dan de uitgerekende bevallingsdatum wordt geboren, wordt uw bevallingsverlof niet korter. Het gaat in op de dag na uw bevalling en loopt vanaf dat moment nog 10 weken door. Uw totale verlof kan dan dus langer worden dan 16 weken.

Als uw baby eerder dan de uitgerekende datum wordt geboren, wordt uw verlof niet korter. U heeft altijd een totaal van minimaal 16 weken betaald verlof.

Aanvullende beschermingsmaatregelen

Sinds 1 januari 2021 zijn er aanvullende maatregelen om zwangere en pas bevallen werkneemsters te beschermen.

Zo kan een u tijdens uw zwangerschap niet worden verplicht arbeid te verrichten tussen 00.00 uur en 06.00 uur. Ook heeft u gedurende de eerste negen maanden na uw bevalling recht op kolf- en voedverlof onder werktijd. U moet als werkneemster uw werkgever vooraf informeren als u hier gebruik van zal maken. U heeft hier maximaal een kwart van uw dagelijkse werkuren recht op.

Meer informatie over uw persoonlijke situatie? Neem contact met ons op.