Mijn werkneemster is zwanger

Uw werkneemster in loondienst heeft recht op zwangerschapsverlof (vóór de bevalling) en op bevallingsverlof (ná de bevalling). In totaal heeft uw werkneemster recht op 16 weken verlof met volledige doorbetaling (100% van het salaris). U betaalt uw werkneemster op de gebruikelijke data. U kunt uw gemaakte loonkosten terugkrijgen via de loondervingsuitkering (tot het maximum dagloon).

Digitale melding maken

Per 1 juli 2021 is het proces van melden van verlof en aanvragen van loonderving gedigitaliseerd. U maakt vier tot twee weken vóór de ingangsdatum van het verlof een melding in het webportaal van SZW via MijnCN. U voegt aan deze melding de brief van de verloskundige toe waar de verwachte bevallingsdatum op staat.

Als uw werkneemster deze brief uit privacy overwegingen niet met u wil delen, kan zij de brief direct met ons delen. Dat kan door een scan te e-mailen aan ld.szw@rijksdienstcn.com. Bespreek dit met uw werkneemster.

De RCN-unit SZW behandelt uw melding via het webportaal als een aanvraag voor loonderving. U hoeft geen aparte claim in te dienen.

Weer aan het werk

Alleen wanneer uw werkneemster op een andere datum weer aan het werk gaat dan afgesproken, moet u contact met ons opnemen. U hoeft dus geen melding te maken wanneer uw werknemer op de afgesproken datum weer begint.

Digitale beschikkingen

U ontvangt een digitale beschikking via ons webportaal. In de beschikking staat de hoogte van het bedrag dat u van ons zult ontvangen. Ook kunt u hierin lezen wat de datum is waarop uw werkneemster naar verwachting weer kan werken. 

Ingangsdatum

Uw werkneemster mag 6 weken vóór haar bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Zij mag ook langer doorwerken, tot uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Wat uw werkneemster minder aan zwangerschapsverlof opneemt, wordt opgeteld bij het bevallingsverlof.

Het bevallingsverlof gaat in op de dag van de bevalling en loopt vanaf dat moment nog 10 weken door. Het totale verlof kan dan dus langer worden dan 16 weken als de baby later dan verwacht wordt geboren.

Als de baby eerder dan de uitgerekende datum wordt geboren, wordt het verlof niet korter. Uw werknemer heeft altijd een totaal van minimaal 16 weken volledig betaald verlof.

Weer aan het werk

U hoeft het niet aan ons door te geven wanneer uw werkneemster weer begint met werken, tenzij het doorbetaalde verlof langer duurt dan 16 weken (omdat de baby later wordt geboren dan verwacht).

Lopende gevallen

Op 1 juli 2021 lopende gevallen van verlof, zullen nog via de oude werkwijze worden afgerond. Claim gele en witte kaarten van afgerond verlof zo snel mogelijk.

Een account aanmaken

U moet als werkgever een account aanmaken In MijnCN om gebruik te maken van de diensten op het webportaal van SZW.

De eerste keer dat u gebruik maakt van het webportaal van SZW dient u zich als werkgever te registeren. Tijdens de registratie wordt onder andere om uw bankrekening gevraagd. Het rekeningnummer dat u gebruikt moet overeenkomen met het rekeningnummer van uw bedrijf zoals bekend bij de Belastingdienst CN. 

Bij het melden van verzuim moet u onder andere het telefoonnummer en CRIB-nummer van uw werkneemster opgeven. Indien u niet over deze gegevens beschikt, raden wij u aan deze alvast op te vragen bij (al) uw werknemers. In het geval dat een werknemer geen CRIB-nummer heeft, kan hij of zij dit opvragen bij de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Aanvullende beschermingsmaatregelen

Sinds 1 januari 2021 zijn er aanvullende maatregelen om zwangere en pas bevallen werkneemsters te beschermen.

Zo kan een werkneemster tijdens jaar zwangerschap niet worden verplicht arbeid te verrichten tussen 00.00 uur en 06.00 uur. Ook heeft zij gedurende de eerste negen maanden na haar bevalling recht op kolf- en voedverlof onder werktijd. Uw werkneemster moet u vooraf informeren indien zij hier gebruik van zal maken. Zij heeft hier maximaal een kwart van haar dagelijkse werkuren recht op.

Meer informatie over uw persoonlijke situatie? Neem contact met ons op.