Ik ben werknemer en ben ziek

Als u in loondienst werkt en ziek bent, heeft u recht op minimaal 80% van uw dagloon. Uw werkgever moet u dit betalen. U moet gelijk contact opnemen met uw werkgever wanneer u ziek bent.

Ziek melden

Per 1 juli 2021 is het proces van melden van verzuim veranderd. Als u ziek bent, neemt u contact op met uw werkgever. U hoeft u niet meer te melden bij uw huisarts (Bonaire) of arbo-verpleegkundige (Sint Eustatius en Saba). Uw werkgever meldt via een digitaal portaal direct aan de RCN-unit SZW dat u ziek bent.

U wordt binnen twee werkdagen gebeld door de verzekeringsarts. Het is dus belangrijk dat u bereikbaar bent via uw telefoon. Alleen als de verzekeringsarts het nodig vindt, moet u langskomen voor een beoordeling.

Doorbetaling bij ziekte

In uw arbeidsovereenkomst heeft u afspraken gemaakt over doorbetaling bij ziekte. Uw werkgever moet deze afspraken nakomen en u op de gebruikelijke loondatum uitbetalen wanneer u ziek bent.

Het bedrag dat u ontvangt moet minimaal 80% van uw dagloon zijn. Hier zit een maximum aan (zie maximum dagloon).

Meer informatie over uw persoonlijke situatie? Neem contact met ons op.