Ziekte

Iedere werknemer in Caribisch Nederland kan bij ziekte aanspraak maken op ziektegeld. Dit is minimaal 80% van het dagloon. Werkgevers zijn verplicht om dit uit te betalen. Werkgevers kunnen dit geld deels terug krijgen bij de unit SZW via de loondervingsuitkering. Hieronder vindt u informatie voor u als werknemer of als werkgever in het geval van ziekte.

Voor de officiële wet- en regelgeving omtrent doorbetaling bij ziekte vindt u hier de Wet Ziekteverzekering BES.