Witte en gele kaart

De ‘dokterskaart ten behoeve van loondervingsverzoek’ wordt in de volksmond de witte of gele kaart genoemd. De gele kaart wordt gebruikt in geval van ziekte en zwangerschap. De witte in geval van een bedrijfsongeval. De werkgever heeft deze kaarten klaarliggen voor het geval ze nodig zijn.

Witte kaart

De witte kaart is de ongevallenkaart. Wanneer een werknemer bij een bedrijfsongeval betrokken is geraakt, ontvangt hij of zij een witte kaart van de werkgever tezamen met het meldingsformulier bedrijfsongevallen. Op de witte kaart vult de werkgever de gegevens in van de werknemer en van het bedrijf. Het is belangrijk dat deze kaart volledig wordt ingevuld anders kan de werkgever geen aanspraak maken op loonderving. De werkgever kan blanco witte kaarten ophalen bij de unit SZW. Het meldingsformulier wordt ingevuld door de werkgever en de eerste behandelaar (huisarts of arts op eerste hulp).

Gele kaart

De gele kaart is de ziektekaart. Wanneer de werknemer ziek is, ontvangt hij of zij de gele kaart van de werkgever op de eerste ziektedag. Wanneer de werknemer zwanger is, ontvangt zij de gele kaart voordat zij met zwangerschapsverlof gaat. Op de gele kaart vult de werkgever de gegevens van de werknemer en het bedrijf in. Het is belangrijk dat deze kaart volledig wordt ingevuld anders kan de werkgever geen aanspraak maken op loonderving. De werkgever kan blanco gele kaarten ophalen bij de unit SZW.

Overgang naar online aanvraag

De gele en witte kaarten zullen in de loop van 2021 verdwijnen. De unit SZW schakelt namelijk binnenkort over naar een digitaal web portaal. De werkgever kan dan via dit web portaal verzuim van de werknemer doorgeven. De RCN-unit SZW behandelt de verzuimmelding via het web portaal als een aanvraag voor loonderving. Houdt u onze website in de gaten voor meer informatie.