Wezen en weduwen

De rijksoverheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Als de overledene op moment van overlijden woonachtig was in Caribisch Nederland, hebben weduwen, weduwnaars en (half)wezen recht op een uitkering uit de Algemene weduwen- en wezenwet (AWW).

Let op: Als u AWW vanuit Caribisch Nederland ontvangt maar niet meer woont op Bonaire, Saba of Sint Eustatius, levert u normaal gesproken twee keer per jaar een Attestatie de Vita in bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Omdat veel instanties gesloten zijn in verband met maatregelen rondom het coronavirus, hoeft u voor de periode 1 mei – 15 juni 2020 geen Attestatie de Vita in te leveren. U zult uw AWW gewoon blijven ontvangen.

Als weduwe of weduwnaar heeft uw recht op AWW totdat u de AOV-leeftijd bereikt. Als (half)wees heeft u, als u een voltijds opleiding volgt, recht op AWW tot u 25 jaar bent. De RCN-unit SZW betaalt de bijdrage uit. U moet een aanvraag indienen om AWW te ontvangen.

AWW aanvragen

Als u weduwe, weduwnaar of (half)wees bent geworden, kunt u langskomen bij de unit SZW tijdens een spreekuur om AWW aan te vragen. Dit moet u meenemen:

  • Uw paspoort of sedula
  • De overlijdensakte
  • Uw trouwboek of familieboek
  • Een bewijs van uw bankgegevens
  • Voor wezen: uw schoolverklaring

Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag voor AWW te doen. Download het aanvraagformulier Weduwepensioen of het aanvraagformulier Wezenpensioen. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bovenstaande documenten naar pensioen@rijksdienstcn.com.

AWW bedragen

Klik hier voor een overzicht van de hoogte van de AWW.

Datum uitbetaling AWW

De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. De exacte datum van uitbetalen kan wisselen. U krijgt AWW altijd voor de eerste van de maand.

Voor verdere informatie vindt u hier de officiele wet- en regelgeving over de Algemene Weduwen- en Wezen Verzekering (AWW).

Eenmalige uitkering

Als nabestaande kunt u tot 6 maanden na het overlijden een aanvraag doen voor een eenmalige uitkering. Hiervoor kunt u langs komen bij het spreekuur AOV. Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag te doen. Download het aanvraagformulier Eenmalige uitkering. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bij te voegen bijlagen naar pensioen@rijksdienstcn.com.