Wat te doen na een bedrijfsongeval als werkgever

Bij een ongeluk op het werk, moet u dit in sommige gevallen melden bij de Arbeidsinspectie van SZW. 

U bent verplicht om direct een melding te maken indien:

  • Het een ongeval met dodelijk gevolg betreft
  • Het slachtoffer in een verplegingsinrichting moet worden opgenomen. (Dit geldt ook voor duikongevallen waarbij de werknemer de decompressie unit in moet.)
  • Het ongeval zodanige verwondingen veroorzaakt dat blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit hier het gevolg van kan zijn
  • Door toevallige omstandigheden geen persoonlijk letsel werd ondervonden

U bereikt de Arbeidsinspectie via telefoonnummer 781-5662 of via arbeidsinspectie@rijksdienstcn.com

Doorbetaling na bedrijfsongeval

U bent verplicht tot doorbetalen van het salaris als een werknemer door een bedrijfsongeval haar of zijn werk niet kan voortzetten. In het eerste jaar gaat het om 100% van het dagloon en in het tweede jaar 80% van het dagloon. U kunt via de unit SZW deze loonkosten terugkrijgen via de loondervingsuitkering. Als u uw werknemer niet doorbetaald, leggen wij u een boete op.

Loonderving aanvragen

Op de eerste dag waarop de betrokken werknemer niet kan werken, geeft u haar of hem een volledig ingevulde witte kaart en het meldingsformulier bedrijfsongeval. Let op: als de witte kaart niet volledig of onjuist is ingevuld, kan SZW niet overgaan tot uitbetaling.

Om loonderving aan te vragen komt u langs tijdens het spreekuur loonderving.

Vervolgens moet u elke maand een kopie van de witte kaart inleveren, voor wij over kunnen gaan tot betaling. Wanneer de medewerker arbeidsgeschikt is verklaard, levert u de originele witte kaart in.