Mijn werknemer heeft een bedrijfsongeval gehad

Uw werknemer heeft recht op doorbetaling na een bedrijfsongeval. U betaalt uit op de gebruikelijke data. U kunt uw gemaakte loonkosten terugkrijgen via de loondervingsuitkering (tot het maximum dagloon). In sommige gevallen moet u een melding maken van het ongeval bij de Arbeidsinspectie.

Melden bij de Arbeidsinspectie

U bent verplicht om direct een melding te maken van een bedrijfsongeval indien:

  • Het een ongeval met dodelijk gevolg betreft
  • Het slachtoffer in een verplegingsinrichting moet worden opgenomen. (Dit geldt ook voor duikongevallen waarbij de werknemer de decompressie unit in moet.)
  • Het ongeval zodanige verwondingen veroorzaakt dat blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit hier het gevolg van kan zijn
  • Door toevallige omstandigheden geen persoonlijk letsel werd ondervonden

U bereikt de Arbeidsinspectie via telefoonnummer 781-5662 of via arbeidsinspectie@rijksdienstcn.com

Loondervingsuitkering aanvragen

Per 1 juli 2021 is het proces van melden van verzuim en aanvragen van loonderving gedigitaliseerd. Binnen de nieuwe werkwijze moet u op de eerste dag dat uw werknemer niet werkt, melding maken via het webportaal van de RCN-unit SZW. Dit webportaal is te bereiken via MijnCN, het online platform voor overheidsdiensten in Caribisch Nederland.

De unit SZW behandelt uw melding via het webportaal als een aanvraag voor loonderving. U hoeft geen aparte claim in te dienen. Het is binnen deze werkwijze niet mogelijk om met terugwerkende kracht loonderving aan te vragen. De gele en witte kaarten worden alleen nog gebruikt voor het afhandelen van op 1 juli 2021 lopende gevallen van verzuim.

Telefonisch consult

De verzekeringsarts van de unit SZW neemt na uw melding binnen twee werkdagen telefonisch contact op met de zieke werknemer voor een consult. Alleen als de verzekeringsarts het nodig vindt, ontvangt uw werknemer een uitnodiging voor een controle. Uw werknemer hoeft zich binnen de nieuwe werkwijze niet meer te melden bij de huisarts (Bonaire) of arbo-verpleegkundige (Saba en Sint Eustatius).

Digitale beschikkingen

U ontvangt een digitale beschikking via ons webportaal. In de beschikking staat de hoogte van het bedrag dat u van ons zult ontvangen. Ook kunt u hierin lezen wat de datum is waarop uw werknemer naar verwachting weer kan werken. 

Weer aan het werk

Alleen wanneer uw werknemer op een andere datum weer aan het werk gaat dan met de verzekeringsarts is afgesproken, moet u contact met ons opnemen. U hoeft dus geen melding te maken wanneer uw werknemer op de afgesproken datum weer begint.

Lopende gevallen

Op 1 juli 2021 lopende gevallen van (langdurig) verzuim, zullen nog via de oude werkwijze worden afgerond. Claim gele en witte kaarten van afgerond verzuim zo snel mogelijk.

Doorbetaling na een bedrijfsongeval

U bent verplicht om uw werknemer in het eerste jaar na het bedrijfsongeval 100% van haar of zijn dagloon door te betalen. Hier zit een maximum aan (zie maximum dagloon). Als u afspraken heeft gemaakt met uw werknemer over hogere bedragen, houdt u zich aan deze afspraken. Na het eerste jaar moet u uw werknemer 80% van zijn of haar dagloon doorbetalen. U betaalt uw werknemer uit op de gebruikelijke data.

Wanneer de arbeidsovereenkomst verloopt, eindigt uw verplichting om door te betalen. Bij een vaste aanstelling mag twee jaar na de ingang van uw verzuim vanwege het bedrijfsongeval de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Ingang recht op loonderving

Het recht op loonderving gaat in op de derde dag na de dag van de verzuimmelding. Dat betekent dat ook de eerste drie dagen worden uitbetaald, maar alleen als het verzuim langer dan drie dagen duurt.

Een account aanmaken

U moet als werkgever een account aanmaken In MijnCN om gebruik te maken van de diensten op het webportaal van SZW.

De eerste keer dat u gebruik maakt van het webportaal van SZW dient u zich als werkgever te registeren. Tijdens de registratie wordt onder andere om uw bankrekening gevraagd. Het rekeningnummer dat u gebruikt moet overeenkomen met het rekeningnummer van uw bedrijf zoals bekend bij de Belastingdienst CN. 

Bij het melden van verzuim moet u onder andere het telefoonnummer en CRIB-nummer van uw werknemer opgeven. Indien u niet over deze gegevens beschikt, raden wij u aan deze alvast op te vragen bij uw werknemers. In het geval dat uw werknemer geen CRIB-nummer heeft, kan hij of zij dit opvragen bij de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Meer informatie of hulp nodig? Neem contact met ons op.