Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)

De AOV is een basispensioen voor mensen die de AOV-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Caribisch Nederland of heeft u hier gewoond of gewerkt? Dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOV. De RCN-unit SZW betaalt de AOV uit. U moet een aanvraag doen om AOV te ontvangen.

Lees hieronder verder. Of ga direct naar:

AOV leeftijd

De AOV-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 65 jaar.

  • Bent u geboren voor 1954? dan heeft u nu al recht op AOV.
  • Bent u geboren in 1954? dan heeft u vanaf u 63e jaar recht op AOV.
  • Bent u geboren in 1955? dan heeft u vanaf uw 64e jaar recht op AOV.
  • Bent u geboren in of na 1956? dan heeft u vanaf uw 65e jaar recht op AOV.

AOV aanvragen

Zes maanden voordat u de AOV-leeftijd bereikt,  doet u een aanvraag voor AOV. U kunt hiervoor langskomen bij de unit SZW tijdens een spreekuur. Dit moet u meenemen:

  • Uw paspoort of sedula
  • Een bewijs van uw bankrekeningnummer

Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag voor AOV te doen. Download hier het aanvraagformulier AOV. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bovenstaande documenten naar pensioen@rijksdienstcn.com.

Als u uw AOV te laat heeft aangevraagd, kunt u met maximaal 1 jaar terugwerkende kracht AOV krijgen.

AOV bedragen

Kijk hier voor de actuele AOV bedragen.

Heeft u buiten Caribisch Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOV-pensioen lager uitvallen. U komt in dat geval mogelijk in aanmerking voor een extra aanvulling vanuit de onderstand.

Datum van uitbetaling AOV

In onderstaande tabel vindt u de betaaldata voor 2019. Heeft u geen lokale bankrekening? Dan kan het langer duren voordat u uw pensioen ontvangt.

Als u op tijd uw aanvraag heeft gedaan, ontvangt u uw eerste AOV uitkering op de eerste betaaldatum die volgt op uw verjaardag. Stel dat u op 5 februari de AOV-leeftijd heeft bereikt, dan ontvangt u 25 februari uw eerste AOV.

Januari 29ste
Februari 25ste
Maart 25ste
April 25ste
Mei 24ste
Juni 25ste
Juli 25ste
Augustus 26ste
September 25ste
Oktober 25ste
November 25ste
December 23ste

Kerstuitkering

U krijgt een kerstuitkering als u in de maand september van dat jaar recht had op AOV. De kerstbonus is gelijk aan het bedrag dat u ontving in de maand september.  De kerstuitkering vindt plaats samen met de betaling van de AOV van december.

Pensioen uit andere landen

Heeft u ook op Curaçao, Aruba, Sint Maarten of in Nederland gewoond? Dan heeft u waarschijnlijk ook recht op AOV of AOW uit dat land. U moet hiervoor een aparte aanvraag doen. De benodigde formulieren kunt u bij de unit SZW krijgen.

Voor verdere informatie, vindt u hier de officiele wet- en regelgeving over de Algemene Ouderdoms verzekering (AOV).