Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)

De AOV is een basispensioen voor mensen die de AOV-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Caribisch Nederland of heeft u hier gewoond of gewerkt? Dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOV. De RCN-unit SZW betaalt de AOV uit. U moet een aanvraag doen om AOV te ontvangen.

Lees hieronder verder. Of ga direct naar:

Attestatie de Vita

Let Op: Als u AOV vanuit Caribisch Nederland ontvangt maar niet meer woont op Bonaire, Saba of Sint Eustatius, levert u normaal gesproken twee keer per jaar een Attestatie de Vita in bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Omdat veel instanties gesloten zijn in verband met maatregelen rondom het coronavirus, hoeft u voor de periode 1 november – 15 december 2020 geen Attestatie de Vita in te leveren. U zult uw AOV gewoon blijven ontvangen.

AOV leeftijd

De AOV-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 65 jaar.

  • Bent u geboren in 1955? dan heeft u vanaf uw 64e jaar recht op AOV.
  • Bent u geboren in of na 1956? dan heeft u vanaf uw 65e jaar recht op AOV.

AOV aanvragen

Zes maanden voordat u de AOV-leeftijd bereikt,  doet u een aanvraag voor AOV. U kunt hiervoor langskomen bij de unit SZW tijdens een spreekuur. Dit moet u meenemen:

  • Uw paspoort of sedula
  • Een bewijs van uw bankrekeningnummer

Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag voor AOV te doen. Download hier het aanvraagformulier AOV. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bovenstaande documenten naar pensioen@rijksdienstcn.com.

Als u uw AOV te laat heeft aangevraagd, kunt u met maximaal 1 jaar terugwerkende kracht AOV krijgen.

AOV bedragen

Kijk hier voor de actuele AOV bedragen.

Heeft u buiten Caribisch Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOV-pensioen lager uitvallen. U komt in dat geval mogelijk in aanmerking voor een extra aanvulling vanuit de onderstand.

Datum van uitbetaling AOV

In onderstaande tabel vindt u de betaaldata voor 2020. Heeft u geen lokale bankrekening? Dan kan het langer duren voordat u uw pensioen ontvangt.

Als u op tijd uw aanvraag heeft gedaan, ontvangt u uw eerste AOV uitkering op de eerste betaaldatum die volgt op uw verjaardag. Stel dat u op 5 februari de AOV-leeftijd heeft bereikt, dan ontvangt u 24 februari uw eerste AOV.

Januari 24ste
Februari 24ste
Maart 24ste
April 24ste
Mei 25ste
Juni 24ste
Juli 24ste
Augustus 24ste
September 25ste
Oktober 26ste
November 24ste
December 21ste

Kerstuitkering

U krijgt een kerstuitkering als u in de maand september van dat jaar recht had op AOV. De kerstbonus is gelijk aan het bedrag dat u ontving in de maand september.  De kerstuitkering vindt plaats samen met de betaling van de AOV van december.

Pensioen uit andere landen

Heeft u ook op Curaçao, Aruba, Sint Maarten of in Nederland gewoond? Dan heeft u waarschijnlijk ook recht op AOV of AOW uit dat land. U moet hiervoor een aparte aanvraag doen. De benodigde formulieren kunt u bij de unit SZW krijgen.

Voor verdere informatie, vindt u hier de officiele wet- en regelgeving over de Algemene Ouderdoms verzekering (AOV).