Prijsvraag Gezond en Veilig werken

Gezond en veilig werken ingewikkeld?!

Win $1000 met jouw idee!  

Gezond en veilig werken is belangrijk voor iedereen, of je nu in de bouw werkt, op kantoor zit, of achter de bar staat.  Binnen veel organisaties is al aandacht voor gezondheid en veiligheid. Maar, vaak kan dit nog beter. De RCN-Unit SZW wil iedereen de kans geven om bij te dragen aan het veiliger en gezonder maken van werken in Caribisch Nederland. We zijn benieuwd naar jouw ideeën!

Voorbeelden

Bij gezond en veilig werk kan onder andere worden gedacht aan het verminderen van fysieke belasting of mentale stress. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van de juiste voorzorgsmaatregelen of trainingen, het gebruiken van innovatieve apparaten, of door nieuwe manieren van (samen) werken. In dit filmpje zie je vier voorbeelden uit de praktijk.

Via Arboportaal kun je nog veel meer inspiratie opdoen en lezen over verschillende onderwerpen die te maken hebben gezond en veilig werken.

Meedoen

Heb jij ook een idee om jouw werkplek veiliger of gezonder te maken? Woon je op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en ben je 18 jaar of ouder? Stuur je idee dan voor 18 april in via info.szw@rijksdienstcn.com

De wetgeving

Alle bedrijven moeten zich natuurlijk houden aan de bestaande wetgeving over veilig en gezond werken. De Arbeidsveiligheidswet BES is bedoeld om de werknemer te beschermen tegen gevaarlijk en ongezond werk. De Arbeidswet 2000 BES beschrijft hoeveel uren werknemers mogen werken en hoeveel pauze en rusttijden zij moeten krijgen om gezond te kunnen blijven werken. De arbeidsinspectie ziet toe op naleving van deze wetten en onderliggende besluiten.

Sinds 1 juli 2019 is het Arbeidsveiligheidsbesluit IV CN van kracht. In dit besluit worden nieuwe normen gesteld aan veiligheid, met name voor de duiksector, het werken met asbest en rond fysieke belasting. Er is veel ruimte voor werkgevers en werknemers om zelf invulling te geven aan deze normen en om maatregelen te nemen die passen binnen hun bedrijf. Er wordt momenteel door werkgevers en Arbo specialisten gewerkt aan Arbocatalogi voor de sectoren horeca, bouw en duik.

De Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie, onderdeel van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid, controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wetten houden op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Om naleving van de wetten te bevorderen, worden inspecties uitgevoerd en wordt er bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gehandhaafd. Daarnaast houdt de Arbeidsinspectie zich bezig met voorlichting aan werkgevers en werknemers.