Inwonende hulp in de huishouding

Spelregels voor werkgevers en werknemers bij  inwonende hulp in de huishouding

Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is het voor particulieren mogelijk om een vreemdeling te laten werken als inwonende huishoudelijke hulp. Een werkgever moet dan wel  beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Dit is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen BES. Een vreemdeling is iemand die geen Nederlands paspoort heeft, en die daardoor een tewerkstellingsvergunning nodig heeft om werk te verrichten in Caribisch Nederland.
 

Spelregels voor werkgevers en werknemers bij inwonende hulp in de huishouding

Wat moet een werkgever doen om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen?

U gaat als werkgever naar de informatiebalie bij de IND. Daar krijgt u de formulieren die ingevuld moeten worden voor de verblijfsvergunning en de lijst met vereiste documenten voor de tewerkstellingsvergunning. Op de lijst staat ook wie in aanmerking komt voor een hulp in de particuliere huishouding. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. 

Als werkgever moet u schriftelijk bewijzen waarom u een huishoudelijke hulp nodig heeft, bijvoorbeeld met een doktersverklaring (zie de volgende alinea).

Ook moet u door middel van foto’s en een ingevulde vragenlijst aantonen dat de woonruimte geschikt is voor de inwonende hulp. Zie voor meer uitleg over het proces de algemene pagina over tewerkstellingsvergunningen.


Wie kan een tewerkstellingsvergunning aanvragen?

Om een tewerkstellingsvergunning voor een inwonende huishoudelijk hulp te kunnen verkrijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

De vergunning wordt alleen verleend als het huishoudelijk werk wordt verricht voor:

 • Een (echt)paar met minderjarige kinderen, waarvan beide partners werken.
 • Een alleenstaande met inwonende minderjarige kinderen.
 • Een (echt)paar waarvan de man of vrouw door ziekte of ouderdom hulpbehoevend is (hierbij is een doktersverklaring noodzakelijk) .
 • Een alleenstaande die bejaard of hulpbehoevend is  (hierbij is een doktersverklaring noodzakelijk).
 • Een (echt)paar, waarvan één of beide partners vanwege werkzaamheden regelmatig van huis is.


Welke rechten heeft inwonend huishoudelijk personeel? 

 • De maximale werktijd is 11 uur per dag, met een totaal van 55 uur per week.
 • De werknemer heeft recht op minimaal 1 vrije dag per week.
 • De werknemer heeft recht op een eigen, afsluitbare kamer, met minimaal een bed, kast, tafel en stoel. De kamer moet brandveilig zijn. Daarnaast beschikt de werknemer over een afsluitbaar toilet en badruimte. De badruimte is ten minste voorzien van wasbak en douche.
 • Voor kost en inwoning mag een bedrag van maximaal $167 worden ingehouden op het loon.
 • Elke werknemer heeft recht op het minimumuurloon. De bedragen voor het minimumuurloon vindt u hier:  Tabel minimumloon.
 • Er kan veilig en gezond worden gewerkt. De werkgever zorgt voor de juiste middelen en draagt daarvan de kosten.
 • Een werkgever mag geen paspoort of ID van de werknemer afnemen.
 • Een werkgever kan een hulp in de huishouding niet van het eiland af laten zetten.
Welke rechten heeft inwonend huishoudelijk personeel?

Waar kunnen werkgevers en werknemers terecht met vragen?

Heeft u een vraag aan de Arbeidsinspectie of wilt u een klacht indienen over uw werkomstandigheden dan kun dat doen bij de Arbeidsinspectie via arbeidsinspectie@RijksdienstCN.com of telefonisch via +599 715 8888.

Voor vragen over salaris en werktijden, of bemiddeling bij een arbeidsgeschil, kunt u terecht bij de afdeling Arbeidszaken. U kunt hen een e-mail sturen via arbeidszaken@RijksdienstCN.com, bellen via 715-8888, of langskomen tijdens de spreekuren.  

Heeft u als werkgever een vraag over tewerkstellingsvergunningen? Dan kunt u zich richten tot het loket van de IND, of e-mailen naar twv@rijksdienstcn.com