Asbest

Op 1 juli 2019 is het Arbeidsveiligheidsbesluit IV Caribisch Nederland in werking getreden. In dit besluit worden onder andere regels gesteld aan werken met asbest. Dit is in het belang van gezonde en veilige werkomstandigheden in Caribisch Nederland. Op deze wijze kan iedereen gemotiveerd, vitaal en productief het werk doen tot aan zijn of haar pensioen.

Instructiefilm Asbestverwijdering Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voordat uw bedrijf begint met het verwijderen van asbest, moet u een werkplan opstellen en indienen bij de Arbeidsinspectie CN. Dit doet u ten minste twee weken vóór aanvang van de werkzaamheden. Het werkplan is op de werklocatie beschikbaar en bevat gegevens m.b.t. locatie, werkzaamheden en maatregelen, zoals gewijzigde omstandigheden. In het werkplan worden de asbestverwijderingswerkzaamheden, -methoden en deskundigheid beschreven.


Het ingevulde formulier kunt u indienen via Email: Arbeidsinspectie@RijksdienstCN.com.

Indien dit niet mogelijk is, kunt u het formulier per post opsturen naar het volgende adres:

RCN Unit SZW
t.a.v. Arbeidsinspectie
Centrumgebied z/n
Kralendijk

Klik hier voor meer informatie over de Arbeidsinspectie in Caribisch Nederland.