Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Oproep tot aanmelding groslijsten maaltijdvoorziening JICN

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, (JICN) locatie Bonaire zorgt namens de minister van Veiligheid & Justitie voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. De huidige JICN heeft een celcapaciteit van 112 detentieplaatsen.

Ingaande januari 2017 zoekt JICN leveranciers die de navolgende producten kunnen leveren:
perceel 1    dagelijkse warme maaltijd met dessert voor ingeslotenen
perceel 2    dagelijkse broodverstrekking met vers fruit voor ingeslotenen

JICN gunt volgens een groslijstensystematiek. Dat zijn lijsten waarop leveranciers staan die in een voortraject (selectiefase) hun kwaliteit hebben aangetoond en daardoor in aanmerking komen voor meervoudige en onderhandse aanbestedingen. Met deze methodiek zorgt JICN er voor dat op een objectieve en transparante wijze de selectie en beoordeling van leveranciers kan plaatsvinden en voldaan wordt aan de motiveringsplicht vanuit de aanbestedingswet. Hierbij maakt JICN enkel gebruik van lokale leveranciers.  Deze procedure wordt jaarlijks geëvalueerd.

Aanmelden
U kunt zich  aanmelden door een email te sturen naar herman.bunt@rijksdienstcn.com
Geef daarbij aan: “Groslijst maaltijdvoorziening” en voor welk perceel u uw bedrijf wilt aanmelden.

Nadat uw aanmelding is ontvangen ontvangt u enkele documenten die u na invulling weer instuurt.
Enkele dagen daarna ontvangt u bericht of aan de selectie-eisen is voldaan en op welk moment u op de groslijst of de reservelijst wordt geplaatst alsmede de wijze waarop opdrachten worden gegund.

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv