Meldpunt gezondheidszorg

Op 4 mei 2015 werd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Meldpunt Gezondheidszorg Caribisch Nederland geopend. Bij dit meldpunt kunnen inwoners van de drie eilanden terecht met signalen over de kwaliteit van zorg en met vragen over de mogelijkheden voor afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. 

Het meldpunt is onafhankelijk van de zorgverleners en is ingesteld door de inspectie voor de Gezondheidszorg. Op ieder eiland is het meldpunt gevestigd in het RCN kantoor.

Doorverwijzen

Het meldpunt lost zelf geen klachten op, maar helpt de vragensteller wel verder, bij voorbeeld door informatie te geven of door te verwijzen naar de juiste persoon of instantie voor het behandelen van een  klacht of melding.
Vragen kunnen bij voorbeeld zijn:

  • Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een zorgverlener? 
  • Hoe dien ik een officiële klacht in bij een zorgverlener? 
  • Bij wie kan ik een signaal afgeven over de kwaliteit van zorg?
  • Hoe eis ik een schadevergoeding? 

Afhankelijk van wat iemand wil bereiken met het afgeven van een signaal of het indienen van een klacht, kan het meldpunt doorverwijzen. Dit kan zijn  naar de zorgverlener zelf, een klachtenfunctionaris, een klachtencommissie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg of – als er een schadevergoeding wordt gewenst – naar de rechter.

Wat wil iemand bereiken met een klacht of signaal?

Voorbeelden van wat iemand wil bereiken met een klacht of signaal zijn:

  • Ik wil een excuus
  • Ik wil erkenning van mijn klacht, ik wil gehoord worden
  • Ik wil herhaling voor mijzelf en voor anderen voorkomen
  • Ik wil door een signaal af te geven bijdragen aan goede gezondheidszorg
  • Ik wil een uitspraak over de gegrondheid van de klacht of ik wil een maatregel

Het raadplegen van het Meldpunt is gratis.

Waar kan men terecht?

Op ieder eiland is het meldpunt gevestigd in het RCN kantoor. U kunt ook bellen of per e-mail contact opnemen. Hieronder staan de contactgegevens per eiland vermeld:

Bonaire
Contactpersoon Menouschka Frans
Tel +599 7158886
Mail Menouschka.Frans@rijksdienstCN.com
Adres RCN kantoor Bonaire, Kaya Internashonal z/n
Openingstijden 08:00 - 17:00
Sint Eustatius
Contactpersoon Vivien Lopes
Tel +599 318 4706
Mail Vivien.Lopes@rijksdienstCN.com
Adres RCN kantoor, HM Queen Beatrixstraat             
Openingstijden 08:00 - 17:00
Saba
Contactpersoon Vivien Lopes
Tel +599 416 5319
Mail Vivien.Lopes@rijksdienstCN.com
Adres RCN kantoor, the Bottom                                    
Openingstijden 08:00 - 17:00