Wat doet de residentiële zorg?

Er is een tehuis, genaamd Kas di Karko, waar maximaal 8 jongens en meisjes die niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen worden opgevangen 24-uurs opvang kunnen krijgen.

In dit tehuis zijn dag en nacht begeleiders aanwezig en wordt er gewerkt met een vaste dagstructuur. De jongens en meisjes gaan gewoon naar school en leiden een zo normaal mogelijk leven.