Jeugdbeleid in Caribisch Nederland

Het jeugdbeleid in Caribisch Nederland kent twee overheden: het eilandgebied is primair verantwoordelijk voor de preventie, en Nederland/VWS is verantwoordelijk voor de zwaardere jeugdzorg en de uitvoering van de gezinsvoogdij.

De jeugdbescherming inclusief de gezinsvoogdij is in Nederland een taak die vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt uitgevoerd. Gezien de kleinschaligheid is ervoor gekozen om de uitvoering van de gezinsvoogdij neer te leggen bij Jeugdzorg/VWS.

Het is de inzet van VWS en Justitie en Veiligheid dat de rijksoverheid en het Openbaar Lichaam van de eilanden vanuit één visie werken aan een goed stelsel van voorzieningen, van preventie tot zware zorg.