Wat doet de gezinsvoogdij?

Als er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, zijn wij verplicht dit te melden bij de Voogdijraad. De Voogdijraad kan een onderzoek instellen naar de veiligheid van de jeugdige.

De Voogdijraad rapporteert en adviseert naar aanleiding van hun onderzoek aan de rechter over een kinderbeschermingsmaatregel. Als de rechter besluit dat een jeugdige onder toezicht moet worden gesteld, krijgt deze een gezinsvoogd toegewezen.

De gezinsvoogd deelt de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders en bewaakt de veiligheid van het kind. Er wordt gewerkt met een beproefde methode: de Deltamethode.