Wat doet het Centrum voor Jeugd en Gezin op Sint Eustatius?

Evenals op Saba, is op Sint Eustatius vanwege de kleinschaligheid gekozen om in het Centrum voor Jeugd en Gezin niet alleen een inloopcentrum, de opvoedingsondersteuning en de jeugdgezondheidszorg te vestigen, maar meteen ook de jeugdzorg (ambulante hulpverlening) en de gezinsvoogdij.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin op Sint Eustatius is (exclusief de jeugdgezondheidszorg) onderdeel van de Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland. Meerdere disciplines worden door dezelfde personen gedaan. Ook wordt hier gewerkt vanuit een positieve pedagogische visie op basis van Triple P.