Wat doet de ambulante jeugdzorg?

De afgelopen jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van jeugdzorg en gezinsvoogdij in Caribisch Nederland. Er is een plan voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba gemaakt en uitgevoerd. Op alle drie de eilanden is gezorgd voor adequate huisvesting en personeel en is het personeel bijgeschoold. 

Kortom, er is gewerkt aan een organisatie die nu ook echt staat. De organisatie  bestaat uit de directie en stafdienst met vijf onderdelen, waarvan drie op Bonaire, één op Sint Eustatius en één op Saba.

Missie

De ambulant hulpverlener werkt in de thuissituatie aan doelen die met opvoeden en opgroeien van het kind te maken heeft. Ouders leren nieuwe opvoedingsvaardigheden en leren beter omgaan met hun kind. 

Het uitgangspunt is dat de draagkracht van ouders versterkt wordt en de belemmeringen in de ontwikkeling van het kind weggenomen worden. Naar aanleiding van de problemen in een gezin worden er afspraken gemaakt. Deze afspraken worden in een hulpverleningsplan vastgesteld. De duur van de hulpverlening verschilt per gezin.

Soms kunnen kinderen, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet thuis wonen. In dat geval kan een kind in een door jeugdzorg goedgekeurd gezin geplaatst worden. Dit kan een gezin binnen het netwerk van de familie zijn maar ook een onbekend gezin. Bij de pleegzorgbegeleiding is het uitgangspunt pleegouders te ondersteunen in zowel praktische zaken (bijvoorbeeld omgang pleegkind en biologische ouders) als opvoedingsvraagstukken.