Kiescolleges 2023

Nederlanders in Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen in 2023, net als Nederlanders die woonachtig zijn in het Europese deel van Nederland, invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Voor ieder eiland is hiervoor een zogenaamd kiescollege voor de Eerste Kamer. Deze kiescolleges bestaan uit volksvertegenwoordigers van de openbare lichamen die, samen met de leden van de provinciale staten en de leden van het kiescollege voor Nederlandse kiezers in het buitenland (kiescollege niet-ingezetenen) stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing.

De Eerste Kamer

De Eerste Kamer bespreekt en stemt over wetsontwerpen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen. In de Tweede en Eerste Kamer worden beslissingen genomen over de drie openbare lichamen. Door invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer wordt (indirect) invloed uitgeoefend op de beslissingen die daar worden genomen.

Kandidaatstelling

De dag van kandidaatstelling voor de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op maandag 30 januari 2023. Op deze dag leveren kandidaten een kandidatenlijst in bij het centraal stembureau van het betreffende openbaar lichaam. Daarnaast gelden de volgende eisen voor kandidaatstelling.

Kandidaten
Voor lidmaatschap van een kiescollege is het Nederlanderschap vereist. Men moet ingezetene zijn van het openbaar lichaam, minimaal achttien jaar zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten moeten door de politieke partijen of individuele kandidaten op 30 januari 2023 tussen 09:00 uur en 17:00 uur worden ingeleverd bij het centraal stembureau van het openbaar lichaam voor de verkiezing van de leden van de kiescolleges. De kandidaten kunnen op 30 januari terecht bij:

Bonaire

  • Passangrahan, Plasa Reina Wilhelmina 1, Tel: +599 717 5332

Sint Eustatius

  • Census Office, Chapel piece Road 1, Tel:  + 599 318 2497

Saba

  • Census Office, Power Street 1, Tel: +599 416 3497

Ondersteuningsverklaringen
Tevens dienen de politieke partijen per kieskring (openbaar lichaam) een minimumaantal van tien ondersteuningsverklaringen in te leveren bij de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden voor het kiescollege van de Eerste Kamer. De verklaringen zijn ondertekend door kiezers die in de kieskring (het openbaar lichaam) wonen waarvoor de kandidatenlijst wordt ingeleverd. De kiezer die een ondersteuningsverklaring wil indienen, vult hiervoor een formulier in op het kantoor van het openbaar lichaam. Ook toont degene hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar van het openbaar lichaam. Kiezers kunnen van maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari 2023 hun ondersteuningsverklaring afleggen.

Waarborgsom
Voor elke kandidatenlijst die wordt ingeleverd in een van de openbare lichamen moet een waarborgsom van 225 USD worden betaald aan het openbaar lichaam. Op de dag na de kandidaatstelling houdt het centraal stembureau een zitting tot het onderzoeken van alle vereisten voor de kandidaatstelling in iedere kieskring. Deze waarborgsom wordt terugbetaald als bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau blijkt dat het stemcijfer van de lijst minimaal 75% van de kiesdeler bedraagt. De waarborgsom dient te worden overgemaakt op de daartoe bestemde rekening van het openbaar lichaam:

Bonaire
Bank:   Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V.
Bankrekening nummer:  301.002.03   
Ten name van.:                                        Openbaar lichaam Bonaire
Adres:                                  J.A. Abraham Blvd. 27
Swiftcode:                                MCBKBQBN
Omschrijving:              Waarborgsom kandidaatstelling KK2023
Sint Eustatius
Bank:                                                   Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V.
Bankrekening:                                  32487505
Ten name van: Island-reciever St. Eustatius 
SWIFTCODE:                                     MCBKBQBN 
Saba
Bank:                                    Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V.
Bankrekeningnummer:                               80004608
Te name van: Island Receiver
Adres:                                            The Bottom, Saba
Swift BIC:                                            MCBKBQBN
Omschrijving:                             Borgstelling ERV 2023

Dit is jouw kans om bij te dragen!  Stel je kandidaat voor het kiescollege op 30 januari en help de leden van de Eerste Kamer te kiezen.