Kiescolleges 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de kiescollegeverkiezingen van Bonaire. De kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland zijn organen van gekozen volksvertegenwoordigers die, samen met de leden van de Provinciale Staten, mogen stemmen op de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer bespreekt en stemt over wetsontwerpen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen. In de Tweede en Eerste Kamer worden beslissingen genomen over de drie openbare lichamen. Door invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer wordt (indirect) invloed uitgeoefend op de beslissingen die daar worden genomen.

Mag ik stemmen?
Kiesgerechtigd voor deze verkiezing zijn personen met een Nederlandse nationaliteit die op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) ingezetenen zijn van het Openbaar Lichaam en op de dag van de verkiezing (20 maart 2019) 18 jaar of ouder zijn. Personen mogen niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Waar en wanneer stem ik?
Stemmen kan op woensdag 20 maart van 07:30 uur tot 21:00 uur in ieder willekeurig stemlokaal van Bonaire.

Stemlokalen Bonaire

Jong Bonaire

Kaya Libertador Simon Bolivar

Sentro di Bario Tera Kora

Kaya Monseigneur Niewindt

Klaslokaal Kristu Bon Wardador               

Kaya Avelino J. Cecilia

Sentro di Bario Nikiboko

Kaya Pos di Amor

Sentro di Bario Amboina

Amboina

Sporthal Adventista

Kaya Ramona 8

Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas

Kaya Amsterdam

Sentro di Bario Nord Saliña

Kaya Cacique 9

Sociedad San Antonio de Padua

Kaya Rincon 66

Tia Sani

Kaya Encarnacion B. Sint Jago (naast pastorie Rincon)

Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?
Om te kunnen stemmen, moet je jouw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Hetzij een identiteitskaart of rijbewijs van het Openbaar Lichaam óf jouw Nederlands paspoort. Zonder jouw stempas en geldig identiteitsbewijs mag je niet stemmen.

Verlopen identiteitsbewijs?
Om te stemmen mag jouw identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn, oftewel geldig zijn tot minstens 21 maart 2014. Wanneer je vóór de verkiezing ontdekt dat jouw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar is verlopen, kun je een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken. Houd rekening met de verwerkingstijd. Wanneer je op 20 maart ontdekt dat jouw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen is, kun je niet stemmen.

Wat moet ik doen als ik geen stempas (meer) heb?
Iedere kiesgerechtigde ontvangt thuis een stempas. Heb je geen stempas ontvangen? Ben je deze kwijtgeraakt? Of is de pas stuk gegaan? Vraag zo snel mogelijk een vervangende stempas aan. Dit kan schriftelijk tot en met vrijdag 15 maart of in persoon tot en met dinsdag 19 maart 12:00 uur. Kom hiervoor langs bij Burgerzaken met een geldig identiteitsbewijs.

Wat moet ik doen als ik zelf niet kan gaan stemmen?
Als je stemgerechtigd bent en op de dag van de verkiezing niet in staat zal zijn om te stemmen, kun je iemand anders voor je laten stemmen door middel van een volmacht. Dit kan op twee manieren:

 • Schriftelijke volmacht
 • Onderhandse volmacht

Schriftelijke volmacht
Je kunt een schriftelijke volmacht verlenen wanneer je:

 • stemgerechtigd bent,
 • weet dat je op de verkiezingsdag niet in staat zal zijn om te stemmen,
 • jouw stempas nog niet hebt ontvangen,
 • niet beschikt over een identiteitsbewijs,
 • een identiteitsbewijs hebt die meer dan vijf jaar is verlopen.

Als je gebruik wil maken van een schriftelijke volmacht, moet je hiervoor een formulier ophalen bij Burgerzaken. Vul dit formulier helemaal in. Let erop dat op dit formulier jouw eigen handtekening staat en de handtekening van de persoon die je wilt machtigen om jouw stem uit te brengen. Lever het ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bij Burgerzaken. Zij berichten de gemachtigde wanneer de stempas opgehaald kan worden.

Onderhandse volmacht
Je kunt een onderhandse volmacht verlenen wanneer je:

 • stemgerechtigd bent,
 • weet dat je op de verkiezingsdag niet in staat zal zijn om te stemmen,
 • jouw stempas al hebt ontvangen,
 • beschikt over een geldig identiteitsbewijs.

Een onderhandse volmacht verleen je door het formulier aan de achterzijde van jouw stempas in te vullen en jouw handtekening te zetten. Hiermee ben je volmachtgever. De kiezer die voor jou gaat stemmen is de gemachtigde. Aan de gemachtigde geef je jouw  stempas en (een kopie van) jouw identiteitsbewijs. Dit is vereist, anders mag de gemachtigde jouw (volmacht)stem niet uitbrengen.

Belangrijk:

 • Voorkom misbruik van jouw identiteitsbewijs. Schrijf op de kopie dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van jouw volmachtstem en vraag de kopie na het stemmen terug.
 • Degene die voor je een stem uitbrengt, moet op hetzelfde eiland als jou wonen en kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf ook stemt.
 • Een gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.

Waarschuwing!

 • Geef alleen een volmacht als je niet in staat bent zelf te gaan stemmen.
 • De Kieswet verbiedt het door gift of belofte omkopen van kiezers om een volmacht af te geven.
 • Ook degene die zich laat omkopen is op grond van de Kieswet strafbaar.
 • Word je door iemand onder druk gezet om een volmacht af te geven, doe hiervan aangifte. Als je gedwongen wordt, ben je slachtoffer en niet strafbaar.

Wat moet ik doen in het stemhokje?

 • Je stemt alleen. Je gaat niet met meerdere personen in het stemhokje.
 • Je stemt door het witte vakje voor de kandidaat van jouw keuze rood te maken.
 • Heb je een fout gemaakt? Vraag dan een nieuw stembiljet. Dat kan één keer.
 • Je vouwt het biljet na het invullen dicht, zodat de lijst niet zichtbaar is.
 • Je werpt het stembiljet in de stembus overeenkomstig de kleur van het stembiljet.

Let op: indien je kiesgerechtigd bent voor zowel de Eilandsraadverkiezingen als de kiescollegeverkiezingen, krijg je (bij inlevering van beide stempassen) voor elke verkiezing een apart stembiljet. De stembiljetten vul je in het stemhokje in en stop je in de daarvoor bestemde stembus.

Kan ik blanco stemmen?
Je mag blanco stemmen. Dat doe je door geen enkel vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus helemaal leeg. Als je toch iets op het biljet schrijft of tekent, stem je niet blanco maar is je stem ongeldig.

Wanneer is mijn stem geldig?
Je stemt op één kandidaat. Jouw stem is geldig wanneer je het vakje vóór de kandidaat van jouw keuze met het potlood rood maakt zonder verder iets te schrijven of tekenen op het stembiljet.

Is mijn stem geheim?
De stemming is geheim. Je hoeft aan niemand bekend te maken op wie of welke partij je hebt gestemd. Mensen die je hiertoe dwingen zijn strafbaar. Voel je je onder druk gezet, dan kun je hiervan aangifte doen.

Waarom is het belangrijk dat ik ga stemmen?
In de Tweede en Eerste Kamer worden beslissingen genomen over de drie Openbare Lichamen. Door invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer wordt (indirect) invloed uitgeoefend op de beslissingen die daar worden genomen. Breng je stem uit op 20 maart. Ga stemmen!

Meer informatie?
Kijk op de Facebookpagina ‘Kiescolleges 2019’