Verkiezingen Europees Parlement 2019

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Je kunt stemmen van half 8 ‘s ochtends tot  9 uur ‘s avonds bij ieder stemlokaal op Bonaire.

1. Wat is het Europees Parlement?

In het Europees Parlement worden beslissingen genomen over belangrijke onderwerpen, zoals toerisme, klimaatverandering en veiligheid. Eens in de 5 jaar worden de Nederlandse leden van het Europees Parlement gekozen. Door te stemmen bepaal jij wie het belang van ons Koninkrijk behartigt.

2. Waar stem ik voor bij de Europees Parlementsverkiezingen?

Wij stemmen op de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Tijdens de Europees Parlementsverkiezingen stemt u op een lid van een nationale politieke partij. In het Europees Parlement vormen de partijen uit de verschillende lidstaten een Europese fractie. Deze fracties zijn niet gevormd op basis van nationaliteit maar op politieke kleur. De Europese fracties zijn ‘breder’ dan de nationale politieke partijen, waardoor verschillende nationale partijen in één Europese fractie kunnen vallen.

3. Mag ik stemmen?

Stemgerechtigd voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn in Caribisch Nederland: personen met de Nederlandse nationaliteit, die 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

4. Wat moet ik meenemen om te stemmen?

Om te stemmen heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit kan een Nederlands paspoort, of een identiteitskaart of rijbewijs van het Openbaar Lichaam zijn. Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen maximaal vijf jaar verlopen zijn en dient dus geldig te zijn tot minstens 24 mei 2014. Is jouw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Vraag dan een nieuwe aan bij Burgerzaken.

5. Waar zijn de stemlokalen?

Je kunt gaan stemmen bij elk van de onderstaande stemlokalen.

Jong Bonaire

Kaya Libertador Simon Bolivar 16

Sento di Bario  Tera Cora                            

Kaya Monseigneur Niewindt

Sentro di Bario Nikiboko                              

Kaya Pos di Amor 44

Sporthal Adventista                                     

Kaya Ramona 8

Sentro di Bario Nort Saliña                          

Kaya Cacique 9

Lokaal Tia Sani

Kaya Encarnacion B. Sint Jago 10

Passangahran                                 

Plasa Reina Wilhelmina

Bij de Europees Parlementsverkiezingen kan de kiezer verzoeken om te mogen stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt (dus zowel op de BES-eilanden als in het Europese deel van Nederland). Hiervoor dient een kiezerspas te worden aangevraagd. Burgerzaken heeft hiervoor een formulier. Lever dat formulier uiterlijk maandag 20 mei 2019 in, of vraag uiterlijk woensdag 22 mei 2019, tot 12.00 uur, aan het loket om een kiezerspas.

6. Hoe ontvang ik mijn stempas?

Iedere stemgerechtigde ontvangt thuis een stempas. Heb je nog geen stempas ontvangen? Of is jouw stempas beschadigd of kwijt? Dan kun je een nieuwe stempas aanvragen bij Burgerzaken. Dit kan schriftelijk tot en met maandag 20 mei of in persoon tot en met woensdag 22 mei tot uiterlijk 12:00 uur. In beide gevallen haal je, op vertoon van jouw geldig identiteitsbewijs, de stempas persoonlijk op bij Burgerzaken.

7. Wat als ik niet kan stemmen?

Als je zelf niet kan stemmen op 23 mei, kun je iemand anders vragen namens jou te stemmen door middel van een volmacht. Dit kan op twee manieren

Schriftelijke volmacht:

Als je gebruik wilt maken van een schriftelijke volmacht haal je een aanvraagformulier op bij Burgerzaken. Vul dit formulier helemaal in. Zorg ervoor dat zowel jij als de persoon die je wilt machtigen het formulier ondertekenen en lever het uiterlijk maandag 20 mei persoonlijk in bij Burgerzaken. Zij informeren de gemachtigde wanneer de stempas opgehaald kan worden.

Onderhandse volmacht:

Door het formulier aan de achterzijde van de stempas in te vullen ben jij de volmachtgever en degene die voor jou gaat stemmen is de gemachtigde. Deze gemachtigde geef je jouw stempas en een kopie van je identiteitsbewijs mee.

Belangrijk:

 • Voorkom misbruik van jouw identiteitsbewijs. Schrijf op de kopie dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van jouw volmachtstem en vraag de kopie na het stemmen terug
 • Degene die voor je een stem uitbrengt, moet op hetzelfde eiland als jou wonen en kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf ook stemt
 • Een gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen

Waarschuwing!

 • Geef alleen een volmacht als je niet in staat bent zelf te gaan stemmen
 • De Kieswet verbiedt het door gift of belofte omkopen van kiezers om een volmacht af te geven
 • Ook degene die zich laat omkopen is op grond van de Kieswet strafbaar
 • Word je door iemand onder druk gezet om een volmacht af te geven, doe hiervan aangifte. Als je gedwongen wordt, ben je slachtoffer en niet strafbaar.

8. Wat moet ik doen in het stemhokje?

 • Je stemt alleen. Je gaat niet met meerdere personen in het stemhokje
 • Je stemt door het witte vakje voor de kandidaat van jouw keuze rood te maken
 • Heb je een fout gemaakt? Vraag dan een nieuw stembiljet. Dat kan één keer
 • Je vouwt het biljet na het invullen dicht, zodat de lijst niet zichtbaar is
 • Je werpt het stembiljet in de daarvoor bestemde stembus

9. Kan ik blanco stemmen?

Je mag blanco stemmen. Dat doe je door geen enkel vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus helemaal leeg. Als je toch iets op het biljet schrijft of tekent, stem je niet blanco maar ongeldig.

10. Wanneer is mijn stem geldig?

Je stemt op één kandidaat. Jouw stem is geldig wanneer je het vakje voor de kandidaat van jouw keuze met het potlood rood maakt zonder verder iets te schrijven of tekenen op het stembiljet.

11. Is mijn stem geheim?

De stemming is geheim. Je hoeft aan niemand bekend te maken op wie of welke partij je hebt gestemd. Mensen die je hiertoe dwingen zijn strafbaar. Voel je je onder druk gezet, dan kun je hiervan aangifte doen.