Eilandsraadsverkiezingen Sint Eustatius 2020

Op 21 oktober is het zover. Dan zijn de Eilandsraadsverkiezingen op Sint Eustatius. Hieronder vind je alle informatie die nodig is om jouw stem uit te brengen.

Wanneer zijn de verkiezingen?
De Eilandsraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 21 oktober 2020. Van half 8 ‘s ochtends tot 9 uur ‘s avonds kun je stemmen bij ieder willekeurig stemlokaal op Sint Eustatius.

Wie mag stemmen?
Nederlanderschap
Ingezetenen die de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen stemmen wanneer ze:

 • Op de dag van kandidaatstelling (7 september 2020) ingezetene van het openbaar lichaam zijn
 • en op de dag van de verkiezing (21 oktober 2020) 18 jaar of ouder zijn.

Niet  Nederlanderschap
Ingezetenen die geen Nederlander zijn, mogen stemmen wanneer ze:

 • Rechtmatig in het openbaar lichaam verblijven,
 • op 6 september 2020 (de dag vóór de kandidaatstelling) gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van de drie openbare lichamen en/of Europees Nederland zijn geweest,
 • op de dag van kandidaatstelling (7 september 2020) ingezetene van het openbaar lichaam zijn
 • en op de dag van de verkiezing (21 oktober2020) 18 jaar of ouder zijn.

Voor zowel Nederlanders als niet-Nederlanders geldt dat zij niet uitgesloten mogen zijn van het kiesrecht.

Het Openbaar Lichaam leidt de kiesgerechtigheid af uit de basisadministratie persoonsgegevens. Bent u daarin opgenomen en voldoet u aan de bovengestelde criteria dan krijgt u automatisch een oproep (de stempas) voor de verkiezing toegezonden. U kunt zich tot het Bestuurscollege wenden om na te gaan of u als kiezer bent geregistreerd. Blijkt dat niet het geval te zijn en meent u toch aan de bovenstaande criteria te voldoen, dan kunt u een verzoek tot herziening van de registratie als kiesgerechtigde indienen, waarbij u bewijsmateriaal moet overleggen waaruit blijkt dat u aan de criteria voldoet.

Klik hier voor meer informatie

Wat moet je meenemen?
Om te stemmen moet je jouw persoonlijke stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Dit kan een Nederlands paspoort, een identiteitskaart van het Openbaar Lichaam of een rijbewijs van het Openbaar Lichaam zijn. Zonder geldig identiteitsbewijs en stempas kun je niet stemmen.

Verlopen identiteitsbewijs?
Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal vijf jaar verlopen zijn en moet dus geldig zijn tot minstens 20 oktober 2015. Is jouw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen op de dag van de verkiezingen? Vraag dan een nieuw identiteitsbewijs aan bij Burgerzaken.

Geen stempas?
Iedereen die 21 oktober mag stemmen ontvangt thuis een stempas. Heb je geen stempas ontvangen? Ben je de stempas kwijt? Of is de stempas stuk? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan. Dit kan in persoon tot en met dinsdag 20 oktober vóór 12:00 uur. Kom hiervoor langs bij Burgerzaken met een geldig identiteitsbewijs. De vervangende stempas moet persoonlijk worden opgehaald bij Burgerzaken waar je tekent voor ontvangst.

Waar zijn de stemlokalen?
Je kunt gaan stemmen bij elk van de onderstaande stemlokalen.

Ernest van Putten Youth Centre (aka Lions Den)

Earl Merkman Sports Hall

Kun je zelf niet stemmen?
Ben je zelf niet in staat te stemmen op woensdag 21 oktober? Dan kun je iemand anders vragen dit voor jou te doen. Dit kan heel gemakkelijk op twee manieren.

 1. Schriftelijke volmacht
 2. Onderhandse volmacht

Hoe werkt de schriftelijke volmacht?
Je kunt een schriftelijke volmacht verlenen wanneer je:

 • stemgerechtigd bent,
 • weet dat je op de verkiezingsdag niet in staat zal zijn om te stemmen,
 • jouw stempas nog niet hebt ontvangen,
 • niet beschikt over een identiteitsbewijs,
 • een identiteitsbewijs hebt die meer dan vijf jaar is verlopen.

Als je gebruik wilt maken van de schriftelijke volmacht moet je een aanvraagformulier ophalen bij Burgerzaken. Vul dit formulier helemaal in. Let erop dat op dit formulier jouw eigen handtekening staat en de handtekening van de persoon die je wilt machtigen om jouw stem uit te brengen. Lever het ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 16 oktober vóór 15.30 uur in bij Burgerzaken.  Zij berichten de gemachtigde wanneer de stempas kan worden opgehaald. 

Hoe werkt de onderhandse volmacht?
Je kunt een onderhandse volmacht verlenen wanneer je:

 • stemgerechtigd bent,
 • weet dat je op de verkiezingsdag niet in staat zal zijn om te stemmen,
 • jouw stempas al hebt ontvangen,
 • beschikt over een geldig identiteitsbewijs.

Als je een onderhandse volmacht wilt doen, vul dan de achterkant van de stempas in. In dit geval ben jij de ‘volmachtgever’ en de persoon die voor jou gaat stemmen is de ‘gemachtigde’. Geef aan deze gemachtigde jouw stempas en (een kopie) van jouw identiteitsbewijs.

Belangrijk:

 • Voorkom misbruik van jouw identiteitsbewijs. Schrijf op de kopie dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van jouw volmachtstem en vraag de kopie na het stemmen terug
 • Degene die voor je een stem uitbrengt, moet op hetzelfde eiland als jou wonen en kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf ook stemt
 • Een gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen

Waarschuwing!

 • Geef alleen een volmacht als je niet in staat bent zelf te gaan stemmen
 • De Kieswet verbiedt het door gift of belofte omkopen van kiezers om een volmacht af te geven
 • Ook degene die zich laat omkopen is op grond van de Kieswet strafbaar
 • Word je door iemand onder druk gezet om een volmacht af te geven, doe hiervan aangifte. Als je gedwongen wordt, ben je slachtoffer en niet strafbaar.

Wat moet ik doen in het stemhokje?

 • Je stemt alleen. Je gaat niet met meerdere personen in het stemhokje
 • Je stemt door het witte vakje voor de kandidaat van jouw keuze rood te maken
 • Heb je een fout gemaakt? Vraag dan een nieuw stembiljet. Dat kan één keer
 • Je vouwt het biljet na het invullen dicht, zodat de lijst niet zichtbaar is
 • Je werpt het stembiljet in de daarvoor bestemde stembus

Let op: indien je kiesgerechtigd bent voor zowel de Eilandsraadsverkiezingen als de kiescollegeverkiezingen, krijg je (bij inlevering van beide stempassen) voor elke verkiezing een apart stembiljet. De stembiljetten vul je in het stemhokje in en stop je in de daarvoor bestemde stembus.

Kan ik blanco stemmen?
Je mag blanco stemmen. Dat doe je door geen enkel vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus helemaal leeg. Als je toch iets op het biljet schrijft of tekent, stem je niet blanco maar ongeldig.

Wanneer is mijn stem geldig?
Je stemt op één kandidaat. Jouw stem is geldig wanneer je het vakje voor de kandidaat van jouw keuze met het potlood rood maakt zonder verder iets te schrijven of tekenen op het stembiljet.

Is mijn stem geheim?
De stemming is geheim. Je hoeft aan niemand bekend te maken op wie of welke partij je hebt gestemd. Mensen die je hiertoe dwingen zijn strafbaar. Voel je je onder druk gezet, dan kun je hiervan aangifte doen.

Waarom moet je gaan stemmen?
Door te stemmen bepaal je hoe de Eilandsraad er de komende twee en half jaar uit gaat zien. Jouw stem heeft invloed op de besluitvorming van de Eilandsraad en de toekomst van jouw eiland. Op woensdag 21 oktober kies je de persoon die namens jou gaat spreken.

Meer informatie?
Wil je meer informatie? Bezoek dan onze Facebookpagina Island Council Elections 2020.