Aanbesteding externe opslag

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Openbaar Ministerie (OM) heeft behoefte aan Externe Opslag voor in beslag genomen goederen. De opslag is nu verdeeld over meerdere locaties en gedeeltelijk op ‘eigen terrein’. De wens van de Opdrachtgever is een meer centrale en grotere opslagruimte/terrein. Tot in beslag te nemen goederen behoren o.a. scooters, auto’s, vrachtwagens en andere roerende goederen.

Aan de toegankelijkheid, omvang en beveiliging van de opslagruimten en terreinen stelt Opdrachtgever eisen. Deze eisen zijn verwoord in de offerteaanvraag en in het Programma van Eisen.  

Voor deze Externe Opslag zoekt RCN/OM een geschikte Opdrachtnemer die hierin kan voorzien. Daarbij wenst Opdrachtgever een meerjarig huurcontract af te sluiten, zodat van beide kant de continuïteit is geborgd. Opdrachtgever begint daarom dan ook een Nationale Openbare aanbesteding voor Externe Opslag.  

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan vóór 18 maart 2020 (12.00 uur lokale tijd) via aanbesteding@rijksdienstCN.com.  U ontvangt uiterlijk op 18 maart 2020 de officiële documenten van ons. Uw inschrijving moet dan uiterlijk 17 april 2020 (12.00 uur lokale tijd) ingeleverd zijn.