Wie gaat de eerstejaars studenten begeleiden? (gesloten)

Studenten die vanuit Bonaire, Sint Eustatius of Saba op één van de omringende eilanden (Aruba, Curaçao, Bonaire of Sint Maarten) willen gaan studeren, krijgen  maximaal één jaar een vorm van begeleiding.

Doel daarvan is het verhogen van hun zelfredzaamheid. De begeleiding moet studenten na aankomst helpen met een succesvolle start. Ook zorgt de begeleider ervoor dat de studenten zich snel gaan thuis voelen in hun nieuwe omgeving. Per eiland worden er één of twee studentenbegeleiders gezocht die er voor zorgen dat de studenten op de eilanden na aankomst op het eiland en gedurende het eerste studiejaar worden begeleid.

Eerste jaar

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begint de aanbesteding voor de begeleiding van studenten. De begeleiding vindt plaats in het eerste jaar van de vervolgstudie, op Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten.  

Om zoveel mogelijk kandidaten te interesseren en een kans te geven op de begeleiding wordt er een verdeling per eiland toegepast. U kunt uw interesse tonen voor de begeleiding van de studenten op één van de eilanden. 

De af te sluiten overeenkomst is voor één jaar, met de mogelijkheid tot twee keer een verlenging met een jaar.

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan vóór 3 juni 2019, 12.00 uur via aanbesteding@rijksdienstCN.com
U ontvangt dan uiterlijk op 5 juni 2019 de officiële aanbestedingsdocumenten. Uw inschrijving door middel van een motivatiebrief met CV moet uiterlijk 14 juni 2019, 12.00 uur ingeleverd zijn via aanbesteding@rijksdienstCN.com.