Aanbestedingsstukken

Hier vindt u de documenten voor uw inschrijving. U kunt alleen meedoen aan een aanbesteding als u uw bedrijf tijdig aangemeld heeft. Wij adviseren u om de documenten op te slaan op uw computer zodat u altijd toegang heeft tot de documenten.

Let op: door vragen die worden gesteld tijdens de nota van inlichtingen kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de stukken. Dit wordt dan in de nota van inlichtingen vermeld.