Maandbedragen 2020

Normen BES voor 2020

Bedragen studiefinanciering BES:

I. Type Onderwijs II. Plaats opleiding: III. Prestatie beurs of gift per maand: IV: Lening tijdens prestatiebeurs per maand: V: Lening na prestatiebeurs per maand:
Beroepsonderwijs Eigen openbaar lichaam $79,00 $158,00 $237,00
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten $256,72 $513,44 $770,16
Overig deel Caribische regio $394,94 $789,88 $1.184,82
Verenigde Staten van Amerika $541,79 $1.083,58 $1.625,37
Hoger onderwijs Eigen openbaar lichaam $148,10 $296,20 $444,30
Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten $296,20 $592,40 $888,60
Overig deel Caribische regio $394,94 $789,88 $1.184,82
Verenigde Staten van Amerika $541,79 $1.083,58 $1.625,37

Bedragen opstarttoelage BES

I. Onderwijstype: II. Plaats opleiding: III. Prestatie beurs IV. Lening
Beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 en hoger onderwijs Europees
deel van Nederland
$2.726,40 $5.452,80
Verrekenbedrag, art. 5.1, derde lid, van de Regeling studiefinanciering BES: $260,51