Samenwerkingspartners

Behalve de scholen werkt RCN/OCW met de volgende partners samen aan het onderwijs in Caribisch Nederland.

 

Inspectie van het onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/caribisch-nederland

Onderwijsrapporten Caribisch Nederland

Taalunie
www.taalunie.org

Beleids- en kenniscentrum voor het Nederlands

SLO
www.slo.nl

Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling

Caribbean Examination Council
www.cxc.org

Engelstalig Caribisch onderwijssysteem van de CARICOM (ei)landen dat nu in het voortgezet onderwijs op Saba en Sint Eustatius wordt ingevoerd

Openbaar lichaam Bonaire
www.bonairegov.an

Openbaar lichaam Sint Eustatius
www.statiagovernment.com

Openbaar lichaam Saba
www.sabatourism.com

ROA
www.roacn.com

Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Fundashon FORMA
http://www.fundashonforma.com/nl/

Opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs op Bonaire en uitvoeringsorgaan van de sociale kans trajecten Jongeren

Saba Reach Foundation
https://www.sabareach.org/

Opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs op Saba en uitvoerder van de sociale kans trajecten Jongeren

New Challenges Foundation
http://ncfstatia.com/

Opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs op Sint Eustatius en uitvoerder van de sociale kans trajecten Jongeren

Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) Bonaire
www.eoz-bonaire.org

ECE2 Saba (Expertise Center Education Care)
www.ec2saba.org

ECE St. Eusatius (Expertise Center Education Care)
https://www.facebook.com/ecestatia/