Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Meldpunt Gezondheidszorg CN

Op 4 mei 2015 is op Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Meldpunt Gezondheidszorg Caribisch Nederland geopend. Bij dit meldpunt kunnen inwoners van de drie eilanden  terecht met signalen over de kwaliteit van zorg en met vragen over de mogelijkheden voor afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. 
Het meldpunt is onafhankelijk van de zorgverleners en is ingesteld door de inspectie voor de Gezondheidszorg.
Op ieder eiland is het meldpunt gevestigd in het RCN kantoor.


Doorverwijzen
Het meldpunt lost zelf geen klachten op, maar helpt de vragensteller wel verder, bij voorbeeld door informatie te geven of door te verwijzen naar de juiste persoon of instantie voor het behandelen van een  klacht of melding.

Vragen kunnen bij voorbeeld zijn:

  • Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een zorgverlener? 
  • Hoe dien ik een officiële klacht in bij een zorgverlener? 
  • Bij wie kan ik een signaal afgeven over de kwaliteit van zorg?
  • Hoe eis ik een schadevergoeding? 

Afhankelijk van wat iemand wil bereiken met het afgeven van een signaal of het indienen van een klacht, kan het meldpunt doorverwijzen. Dit kan zijn  naar de zorgverlener zelf, een klachtenfunctionaris, een klachtencommissie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg of – in geval er een schadevergoeding wordt gewenst – naar de rechter.


Wat wil iemand bereiken met een klacht of signaal?
Voorbeelden van wat iemand wil bereiken met een klacht of signaal zijn:

  • Ik wil een excuus
  • Ik wil erkenning van mijn klacht, ik wil gehoord worden
  • Ik wil herhaling voor mijzelf en voor anderen voorkomen
  • Ik wil door een signaal af te geven bijdragen aan goede gezondheidszorg
  • Ik wil een uitspraak over de gegrondheid van de klacht of ik wil een maatregel

Aan het raadplegen van het Meldpunt zijn geen kosten verbonden.


Waar kan men terecht?
Op ieder eiland is het meldpunt gevestigd in het RCN kantoor.
Het is ook mogelijk om telefonisch of via e-mail contact op te nemen. Hieronder staan de contactgegevens per eiland vermeld:


Bonaire
Naam: Menouschka Frans
Telefoon: (+599) 715 8886
Email: Menouschka.Frans@rijksdienstCN.com
Adres: RCN kantoor Bonaire Mall, Kaya Grandi 24, Kralendijk
Openingstijden: 08.00 tot 17.00 uur


Sint Eustatius
Naam: Vivien Lopes
Telefoon: (+599) 318 4706
E-mail: Vivien.Lopes@rijksdienstCN.com
Adres: RCN kantoor, HM Queen Beatrixstraat, Oranjestad
Openingstijden: 08.00 tot 17.00 uur


Saba
Naam: Bastiaan Janssens
Telefoon: (+599) 416 5319
E-mail: Bastiaan.Janssens@rijksdienstCN.com
Adres: RCN kantoor, the Bottom
Openingstijden: 08.00 tot 17.00 uur

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv