Wet- en regelgeving

De bescherming van de Natuur in Caribisch Nederland wordt geregeld in de Wet Grondslagen Natuurbeheer en -bescherming BES. Hierin wordt uitvoering gegeven aan de internationale verdragen waar Nederland lid van is en worden de respectievelijke verantwoordelijkheden van de eilanden en van het Rijk geregeld. Specifiek wordt hieronder ingegaan op: