Natuurprojecten

In februari 2013 werd door de Rijksoverheid eenmalig een bedrag van € 7,5 miljoen toegezegd voor natuurprojecten in Caribisch Nederland, die nodig zijn om achterstallig onderhoud van de natuur op korte termijn in te halen. 

Hiertoe werd een regeling ‘Bijzondere Uitkering Natuur’ ingesteld. Onder deze regeling kon het Openbaar Lichaam van elk van de eilanden tot 2016 concrete projecten aandragen, met een looptijd tot uiterlijk 2019. De projecten moesten voldoen aan de volgende thema’s:

 • Behoud van koraal, met name door erosiepreventie
 • Duurzaam gebruik van de natuur, bijvoorbeeld door toegang tot natuurgebieden te verbeteren en/of
 • De synergie tussen natuur, grondgebruik (landbouw) en toerisme verbeteren

De door de Openbare Lichamen voorgestelde projecten werden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. In totaal werden 23 projecten goedgekeurd, tien op Bonaire, zes op St. Eustatius en zeven op Saba. 

Op Bonaire:

 1. Verwijdering van geiten uit het Washington/Slagbaai Park
 2. Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling
 3. Aanbieding Bonaire Nationaal Mariene Park als Werelderfgoed 
 4. Verwijdering van wilde varkens
 5. Herbebossing
 6. Ecologisch herstel van Lac
 7. Koraalrestauratie
 8. Erosiebestrijding en natuurherstel
 9. Grotten en Karst natuurpark
 10. Overkoepelende communicatie campagne natuur

Op Sint Eustatius:

 1. Versterking Natuurbeheerorganisatie Stenapa
 2. Aanpak loslopend vee
 3. Vergroting bewustwording natuur
 4. Maatregelen tegen erosie
 5. Rattenbestrijding 
 6. Koraalrestauratie

Op Saba:

 1. Verbetering wandelpaden Mt.  Scenery
 2. Aanpak loslopende geiten
 3. Veiligstellen Tent Reef
 4. Lokale voedselproductie
 5. Nationaal park Mt. Scnery en noordoost Saba
 6. Herstel Crispeen Trail
 7. Verbetering afrmeerboeien voor jachten