Natuurbeleidsplan 2018-2022

De eilanden van Caribisch Nederland hebben een grote rijkdom aan biologische diversiteit. Ze herbergen meer dan honderd soorten die uniek zijn voor één van de eilanden en nergens  anders ter wereld voorkomen (endemische soorten).

Verder bieden zij een toevluchtsoord voor tientallen dier- of plantensoorten die wereldwijd bedreigd zijn en een verscheidenheid aan wereldwijd bedreigde ecosystemen. De omringende wateren en kustgebieden van de eilanden zijn rijk aan mangrovebossen, zeegrasbedden en koraalriffen.

Deze rijke natuur biedt ons schoon water, voedsel, kustbescherming en medicijnen. Driekwart van de toeristen die naar de eilanden komen, komen voor die natuur. Maar de natuur op de eilanden is kwetsbaar, zowel vanwege de kleine oppervlakte en daardoor kleine populaties, als vanwege habitatverlies, -fragmentatie en -degradatie. Voor de gehele Caribische regio vormen verder ook uitheemse invasieve soorten en de effecten van de klimaatverandering een bedreiging.

De wateren rondom de eilanden bevatten een rijke mariene biodiversiteit. In de Exclusieve Economische Zone (EEZ) bij Saba en Sint Eustatius ligt de Sababank, een verzonken koraalatol dat tot de grootste ter wereld behoort. Op dit atol worden nog steeds nieuwe vissoorten, wieren en zachte koraalsoorten ontdekt die nooit eerder wetenschappelijk beschreven zijn. De diepzee en diepliggende koraalriffen rond de eilanden zijn tot nu toe nog nauwelijks verkend, maar lijken ook een rijkdom aan soorten te bevatten. 

De Nederlandse overheid onderneemt daarom actie op meerdere terreinen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verplichtingen volgens diverse internationale verdragen op het terrein van natuurbescherming en visserij.