Integraal beheerplan voor mariene biodiversiteit en visserij

Voor het beheer van de visserij en de mariene biodiversiteit in de exclusieve economische zone (EEZ) en de territoriale zee (TZ) rond de eilanden is in overleg met alle eilanden een beheerplan opgesteld. 

In de EEZ zijn de landen van het Koninkrijk met elkaar verbonden. Het duurzame beheer van dit gebied zal in afstemming plaats moeten vinden. Met het beheerplan kan gezamenlijk beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd om de in de zee levende dieren en planten en het bijbehorende ecosysteem te beschermen. Een overeenkomst voor gezamenlijk beheer is al ondertekend door de drie Eilandbesturen, Nederland en Curaçao. De verwachting is dat ook Sint Maarten en Aruba zich op korte termijn zullen aansluiten. 

Belangrijke elementen in het beheerplan zijn de bescherming van de Sababank, bescherming van walvissen dolfijnen en haaien in het Yarari Reservaat en een goed beheer van de kustwateren rond de eilanden. 

Voor de uitvoering van het beheerplan is een EEZ-Commissie ingesteld waarin alle deelnemers zitting hebben. Deze Commissie komt in beginsel tweemaal per jaar bijeen.