Bescherming van de Sababank

De Sababank is een van ’s werelds grootste onderwateratollen. De Sababank is aangewezen als Nationaal natuurpark en beschermd gebied in de zin van het SPAW-protocol (*) en is opgenomen op de SPAW lijst van beschermde gebieden.

In maart 2013 werd de Sababank door de Convention on  Biological Diversity (CBD) ook erkend als 'ecologically or biologically significant marine area' (EBSA). In juni 2013 verleende de International Maritime Organization (IMO) de PSSA-status (**) aan de Sababank, waarmee ook een ankerverbod en een doorvaarverbod voor schepen groter dan 300 GT van kracht werd om schade aan het koraal en de visserij tegen te gaan.

De Sababank is niet alleen belangrijk vanwege de bijzondere biodiversiteit maar is ook van groot belang voor de visserij, met name op kreeft en op red snapper. Deze visserij moet goed worden beheerd om haar ook voor de toekomst zeker te stellen.

In het kader van het beheer van de Sababank laat LNV onderzoek doen aan de koraalriffen, de walvissen en dolfijnen en de visserij en visstand. In 2016 werd een symposium over vijf jaar onderzoek op de Sababank gehouden. Een samenvatting is hier te vinden.

* Dit is een gebied dat beschermd is op grond van het protocol voor Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW Protocol). Dit protocol werd in 1990 ondertekend door alle regeringen van het Caribbean Environment Programme.
** Een PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) is een gebied dat speciale bescherming heeft verkregen van het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de International Maritime Organization (IMO), de VN organisatie voor regulering van scheepvaart op wereldniveau.

Voor een videodocumentaire over de Sababank zie hier.