Nieuwe maritieme regelgeving

Per 1 juli 2014 is de Regeling Veiligheid Zeeschepen (RVZ) gewijzigd. De eisen voor in Caribisch Nederland geregistreerde schepen die commercieel worden gebruikt zijn gemoderniseerd en aangepast aan de internationale ontwikkelingen in de Caribische handelszone (CTA, Caribbean Trading Area).

De RVZ bevat alleen de eisen omtrent de veiligheid van zeeschepen, zoals de constructie (zeewaardigheid) en uitrusting. Eisen voor de bemanning worden in een volgend stadium verwacht.

Zie voor de wijzigingen en de toelichting de Staatscourant nr. 16426 van 17 juni 2014. De volledige tekst van de Regeling veiligheid Zeeschepen inclusief deze wijzigingen vindt u hier.

Caribische Codes

Er worden nu twee internationale Caribische Codes van kracht:

  • de SCV-Code (Code of Safety for Small Caribbean Vessels) voor passagiers- en vrachtschepen met een lengte tussen 5 en 24 meter.
  • de CCSS-Code (Code of Safety for Caribbean Cargo Ships) voor vrachtschepen langer dan 24 meter maar kleiner dan 500 GT.

Schepen dienen voorzien te zijn van een certificaat dat bij deze Codes behoort en dat door ILT/Scheepvaart wordt afgegeven. Deze regel is per 1 juli in werking getreden. Voor schepen die eerder gecertificeerd waren op grond van de oude RVZ blijft het certificaat geldig tot aan de vervaldatum. Om binnen het Koninkrijk de regelgeving zoveel mogelijk gelijk te houden, werken Curaçao, Aruba en Sint Maarten ook aan de opname van deze Codes in hun regelgeving. Naar verwachting zal dat 1 januari 2015 gereed zijn.

Bijlage 6

Voor schepen die dicht bij de kust blijven en weer terugkeren naar de haven van vertrek worden deze Codes te streng geacht. Die schepen moeten in plaats daarvan voldoen aan een aantal minder strenge regels die zijn opgenomen in Bijlage 6 van de RVZ. De schepen krijgen, indien zij daaraan voldoen, een Nationaal Veiligheidscertificaat. Het vaargebied waarvoor dit geldt is in de RVZ per eiland omschreven en reikt tot enkele mijlen van de kust.

Voor het moeten voldoen aan bijlage 6  is een overgangsperiode van kracht tot 1 januari 2016.
De certificering volgens bijlage 6 zal in de toekomst worden gedaan door de havenmeesters van de drie eilanden. Het overleg tussen ILT/Scheepvaart en de eilandbesturen hierover is onlangs opgestart en moet dus voor 2016 zijn afgerond.

Vernieuwde SCV-code

De SCV-code die met deze wijziging van kracht wordt, is zelf onlangs ook onder auspiciën van de IMO vernieuwd. In Nederland zal de vernieuwde SCV-Code in het najaar van 2014 van kracht worden. De precieze datum zal nog nader worden vastgesteld. De Code zelf bevat ruime overgangsmaatregelen. De vernieuwde SCV-Code en de RVZ kunnen worden opgevraagd via nsicn@rijksdienstcn.com.  

Verdere inlichtingen

Voor verdere vragen kunt terecht bij ILT/Scheepvaart

Email nsicn@rijksdienstcn.com
Tel +599 7158351