Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Immigratie-en Naturalisatiedienst CN

Wat doet de IND?
De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND-CN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De IND-CN voert deze werkzaamheden uit aan de hand van de Wet Toelating en Uitzetting BES (WTU-BES).

Dit houdt in dat de unit IND-CN aanvragen behandelt:

  • voor toelating van vreemdelingen en Nederlanders (niet zijnde eilandskinderen of toeristen) die zich in Caribisch Nederland willen vestigen;
  • voor verlenging van het toeristisch verblijf;
  • van toegelaten personen die Nederlander willen worden;


Waar is de IND niet verantwoordelijk voor?


1. Inschrijving bij afdeling Burgerzaken:
Wanneer iemand door IND CN is toegelaten voor een periode langer dan 6 maanden, dient deze persoon in principe zich in te schrijven in het register Basisadministratie persoonsgegevens van het desbetreffende eiland. Voor meer informatie over inschrijving:

Bonaire

Saba

Sint Eustatius


2. Visum verlenging:
Dit betreft personen die als toerist Caribisch Nederland willen aandoen maar wegens hun nationaliteit visumplichtig zijn.
Ministerie van Buitenlandse Zaken

3. Werkvergunning:
Personen die in Caribisch Nederland willen wonen en werken en geen Nederlanders of Amerikanen zijn hebben eerst een werkvergunning nodig. Unit Unit Sociale Sociale Zaken en Werkgelegenheid van RCN 


4. Grensbewaking:
De grens wordt op alle drie eilanden immigratiedienst genoemd. Maar dit heeft niets te maken met IND-CN.
Koninklijke Marechaussee


5. Toezicht: 
Er is een vreemdelingen Politie die Immigratie Politie wordt genoemd.
Maar dat is niet IND-CN.
Korps Politie Caribisch Nederland


Proces voor personen die zich in Caribisch Nederland willen vestigen:


PDF-bestandFolder Toelating en inschrijving in Caribisch Nederland (Bonaire)


Toelichting hierbij:

  1. De Koninklijke Marechaussee is belast met de toegang bij de grens.
  2. De politie is belast met het toezicht.
  3. Degenen die langer dan drie tot zes maanden willen blijven dienen naar de IND CN te gaan.
  4. Personen die langer dan drie maanden willen wonen en werken hebben een werkvergunning van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nodig. IND CN is front office voor SZW.
  5. Na akkoord van het Openbaar lichaam (eilandstoets) accordeert SZW de werkvergunning en wordt vervolgens de verblijfsvergunning door IND toegekend.
  6. Na ontvangst van de verblijfsvergunning kan betrokkene zich inschrijven bij de afdeling Burgerzaken van het OL.
  7. Betrokkene is verzekerd bij ZVK.
Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv