Wijziging aanspraken Zorgverzekering

Per 1 januari 2019 wordt de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES op een aantal onderdelen gewijzigd. Dit gebeurt in samenhang met wijzigingen in het basispakket Zorgverzekeringswet dat in Europees Nederland geldig is.

Het gaat om verduidelijking van een aantal aanspraken voor de uitvoering van de Zorgverzekering BES, en om nadere voorwaarden voor een aantal bepalingen.

De wijzigingen worden hieronder op hoofdlijnen weergegeven. Ze zijn ook terug te vinden in de informatiebrochure 'Wie is verzekerd bij het ZVK? Wat vergoedt de zorgverzekering?' van het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK). 

 1. Geen vergoeding arbeidsongeschiktheidsonderzoek
  Geneeskundige keuringen vallen niet onder huisartsenzorg. Een arbeidsongeschiktheidsonderzoek geldt als geneeskundige keuring en wordt dus niet vergoed.
 2. Sterilisatie
  Man en vrouw hebben aanspraak op vergoeding van sterilisatie.
 3. Oefentherapie bij COPD
  Verzekerden van 18 jaar of ouder kunnen aanspraak maken op gesuperviseerde oefentherapie bij COPD. De behandelaar bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt hoeveel behandelingen worden vergoed. Voor vergoeding van oefentherapie  bij COPD is voorafgaande toestemming van het ZVK nodig. 
 4. Voorgeschreven dieetpreparaten 
  Verzekerden hebben recht op vergoeding van farmaceutische zorg die door een diëtist wordt voorgeschreven.
 5. Verlaging eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel
  De eigen bijdragen voor orthopedisch en allergeen schoeisel worden verlaagd in verband met de draagkracht van verzekerden. Verzekerden van 16 jaar of ouder betalen een eigen bijdrage $50 per kalenderjaar; voor verzekerden jonger dan 16 jaar is de eigen bijdrage $25 per kalenderjaar.
 6. Uitbreiding aanspraak zittend ziekenvervoer
  De transportvergoeding, niet per ambulance, voor oncologische en nierpatiënten is inclusief vervoer voor consulten, onderzoeken en controles.
 7. Repatriëring van overledenen
  De aanspraak die nabestaanden kunnen maken op vergoeding van de repatriëringskosten van een overleden verzekerde geldt ook voor vervoer tussen de eilanden van Caribisch Nederland.

Rechtsgeldigheid

De hier hier genoemde en weergegeven teksten zijn bedoeld als algemene informatie voor de bevolking op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.