Contracteerbeleid 2018-2020

Het contracteerbeleid geeft kaders en richtlijnen voor het contracteren van de verschillende zorgsoorten in 2018.

Onze verzekerden hebben recht op zorg in natura. Het ZVK maakt daarover contractuele afspraken met zorgaanbieders, zowel individuele beroepsbeoefenaren als instellingen. Het ZVK hoeft niet met iedere zorgaanbieder een overeenkomst te sluiten, maar dient voldoende zorgaanbieders te contracteren zodat alle verzekerden bij gecontracteerde zorgaanbieders terecht kunnen en de toegankelijkheid wordt gewaarborgd.