Algemene Inkoop Voorwaarden Zorg - Zorgverzekeringskantoor BES

Onze Algemene Inkoop Voorwaarden zijn van toepassing op alle gecontracteerde- en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. 

De Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2020 gaan in op 17 januari 2020. 

Algemene Inkoop Voorwaarden Zorg - Zorgverzekeringskantoor BES