Ziekenvervoer

Iedereen die is verzekerd bij het ZVK heeft recht op vergoeding van ziekenvervoer. Dit betreft:

  • Medisch noodzakelijk vervoer per ambulance, van of naar een zorginstelling, naar of van uw woning
  • Transportvergoeding (niet per ambulance) voor verzekerden die nierdialyse, chemotherapie of radiotherapie moeten ondergaan en zich uitsluitend met een rolstoel kunnen verplaatsen of een beperkt gezichtsvermogen hebben waardoor zij zich niet alleen kunnen verplaatsen
  • 'Air ambulance' als er door ziekte of ongeval een noodsituatie is waardoor medische uitzending noodzakelijk is
  • Vervoer tijdens medische uitzendingen; van en naar het vliegveld en van verblijfplaats naar plaats van bestemming en omgekeerd

Voor de vergoeding van ziekenvervoer dient de zorgverlener voorafgaand toestemming te vragen aan het ZVK, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Vervoer van een begeleider wordt vergoed als begeleiding volgens de behandelende arts noodzakelijk is, of als het om het vervoer gaat van een verzekerde onder de 18 of boven de 70 jaar oud.