Medische uitzending bij zwangerschap

Het ZVK heeft per 1 juli 2019 het beleid voor medische uitzending bij zwangerschap vastgesteld. Medisch noodzakelijke uitzendingen voor prenatale diagnostiek en bevallingen worden vergoed. In een beperkt aantal gevallen is er recht op begeleiding.

Voor de bevalling

Als mogelijkheden voor prenatale diagnostiek op uw wooneiland ontbreken, wordt u uitgezonden. Het gaat dan over het algemeen om een medisch noodzakelijke echografie.  U hebt niet zonder meer recht op begeleiding. In geval van een GUO (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek) vergoedt het ZVK de begeleiding wel.

Bevalling

Bij een medische uitzending voor een bevalling is er volgens de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES geen recht op begeleiding. Maar vanwege de maatschappelijke en sociale impact van een bevalling vergoedt het ZVK de vlucht van één begeleider. De begeleider verblijft met u op dezelfde kamer. Als u moet worden opgenomen, kan de begeleider de kamer blijven gebruiken.
De begeleider heeft geen recht op daggeldvergoeding.

Spoeduitzending

Bij een spoeduitzending wordt u vervoerd met de air ambulance of de medevac helikopter. Naast de medische begeleiding die altijd aan boord is, hebt u recht op één begeleider. Deze heeft recht op vluchten, accommodatie en daggeldvergoeding tot maximaal 10 dagen na de bevalling.
Als een begeleider langer wil blijven, is het uitstel van de terugvlucht voor eigen rekening.

Wilt u zelf op een ander eiland bevallen?

De wens om op een ander eiland te bevallen is geen medische noodzaak. U hebt dan geen recht op uitzending. Wel kunt u een beroep doen op artikel 10 lid 4 van de Regeling Zorgaanspraken: de zorgkosten worden achteraf geheel of gedeeltelijk vergoed, reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. U kunt geen aanspraak maken op begeleiding.

Vliegen tijdens de zwangerschap

In het algemeen zijn er geen beperkingen om te vliegen tot de 32e week van de zwangerschap (28e week in geval van een meerling). Daarna vragen luchtvaartmaatschappijen een 'fit-to-fly verklaring' van uw arts. Na de 35e week geven de maatschappijen over het algemeen geen toestemming meer.
Overleg altijd van te voren met de vliegmaatschappij en uw arts.