Verloskundige zorg

Verloskundige zorg bestaat uit de begeleiding tijdens de bevalling en pre- en postnatale zorg door een verloskundige, huisarts of medisch specialist.

Verloskundige zorg en bevallingszorg in het ziekenhuis worden volledig vergoed. De vergoeding van ziekenhuisopname heeft een maximum van 3 dagen, tenzij een langere periode medisch noodzakelijk is. Gynaecologische zorg wordt vergoed op medische indicatie.

De vergoeding van verloskundige zorg is inclusief gebruik van de verloskamer, medische en verpleegartikelen en laboratoriumkosten. In geval van een thuisbevalling worden de kosten van de verloskundige vergoed. Kosten voor verblijf in een hotel voor of na de feitelijke bevalling worden niet vergoed, tenzij er voorafgaande toestemming van het ZVK is.