Hulpmiddelenzorg

Hulpmiddelenzorg omvat het verschaffen van hulpmiddelen. Hieronder vallen, samengevat:

 • Prothesen
 • Hulpmiddelen voor anticonceptie
 • Verbandmiddelen
 • Injectiespuiten
 • Hulpmiddelen voor zien, horen, mobiliteit of ademhaling
 • Hulpmiddelen bij diabetes
 • Verzorgingsmiddelen
 • Hulpmiddelen voor het langdurig compenseren van functieverlies in bloed- en lymfevaten of in armen, handen en vingers
 • Hulpmiddelen tegen chronische pijn
 • Hulpmiddelen voor communicatie en signalering
 • Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding of infusen
 • Inrichtingselementen voor de aanpassing van woningen
 • Middelen en kosten voor thuisdialyse

Een gedetailleerd overzicht van de hulpmiddelen waar u aanspraak op kunt maken, vindt u in de Regeling aanspraken zorgverzekering BES, paragraaf 7, artikel 1.7.5-1.7.31.

Voor bepaalde hulpmiddelen kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Wijziging, vervanging of herstel van hulpmiddelen is inbegrepen, tenzij er sprake is van onzorgvuldig gebruik. Het ZVK bepaalt of hulpmiddelen in eigendom of in bruikleen worden verschaft. Voor de aanschaf van een rolstoel is voorafgaande toestemming van het ZVK nodig.