Zorgaanspraken

Als verzekerde heeft u recht op de geneeskundige verzorging zoals die is vastgelegd in het Besluit zorgverzekering BES en de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES. Voor de details van het aansprakenpakket verwijzen we u naar de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES.

Het aansprakenpakket is geen vast gegeven. Het Ministerie van VWS kan wijzigingen doorvoeren als daar aanleiding voor is. Voor bepaalde aanspraken of behandelingen moet het ZVK vooraf toestemming geven.