Zorg in het buitenland - Kan ik met mijn zorgverzekering ook zorg genieten in het buitenland?

De zorgverzekering vergoedt alleen zorg bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden. We spreken in deze gevallen van spoedeisende hulp die niet kan wachten tot terugkeer op uw eiland. Bij spoedeisende hulp moet zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden met het ZVK. Alle overige zorg in het buitenland wordt niet vergoed.