Medische uitzendingen - Op hoeveel daggeldvergoeding heb ik recht?

U hebt bij medische uitzendingen recht op een daggeldvergoeding*. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten om te kunnen eten en drinken en hoeft niet dekkend te zijn. 

Als u een dag in het ziekenhuis verblijft kan het zijn dat de daggeldvergoeding voor die dag vervalt omdat het ziekenhuis eten en drinken voor u verzorgt. Hierdoor kan er verschil ontstaan in de daggeldvergoeding voor de verzekerde en de begeleider.

*De hoogte van de vergoeding verschilt per bestemming. U krijgt deze informatie van ZVK wanneer u op medische uitzending gaat.