Medische uitzendingen - Heeft mijn begeleider recht op vrij van werk?

Uw begeleider moet zelf bij zijn/haar werkgever vrij regelen om u te begeleiden. Iemand begeleiden is op vrijwillige basis. Het hangt af van de werkgever of hiervoor verlof wordt gegeven.